Csendes Percek január 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jan. 22., P, 03:41:02 CET


            2010. január 22. péntek            

5Móz 30,15-20.

15 Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is.
16 Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az URat, járj az
ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és
akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáld téged Istened, az ÚR azon a
földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. 17 De ha elfordul a szíved,
és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz
le, és azokat tiszteled, 18 kijelentem nektek már most, hogy
menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahova
most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. 19
Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az
életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy
élhess te és utódaid is! 20 Szeresd az URat, a te Istenedet, hallgass
szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú
ideig azon a földön, amelyet Istened, az ÚR esküvel ígért oda
atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.

              A VÁLASZTÁS
               

Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót; de a halált és a rosszat
is. (5Móz 30,15)

Egy jótékonysági teadélutánon csinosan öltözött hölgy csatlakozott
hozzám, s próbált arról meggyőzni, hogy ő túl művelt, nagyvilági nő
ahhoz, hogy gyülekezetünkbe járjon. "A Biblia az oka" - fintorgott, -
"az a sok parancs! Utálom, ha megmondják, mit kell tennem."
A Biblia Isten népének számos követendő útbaigazítást kínál. Hasznosnak
tartom ezeket, különösen olyankor, mikor kisiklani látszik az életem.
Ha a holnap felől kezdek aggódni, vagy megirigylem a barátom új
pezsgő-fürdőkádját, a Szentírás egy-egy részlete gyakran helyrebillenti
lelkemet.
Megértem, hogy egyesek nem kedvelik a rendreutasítást. Ritka az olyan
ember, aki élvezi, ha parancsolgatnak neki. Éppen ezért szeretem az
5Móz 30,15-öt. Ahogyan Mózes a zsidóknak, úgy kínálja fel nekünk Isten
a választás lehetőségét. Isten azt akarja, hogy helyesen döntsünk, és
általában világos, melyik választás a legjobb. Ám választani nekünk
kell.
A partin lévő hölgy nem értette meg, hogy Isten szabadságot adott neki
a választásra. A Biblia sok tanítást tartalmaz, de rajtunk múlik, hogy
tanulunk-e belőle. A döntés a miénk.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, segíts minket, hogy a bővelkedő életet
válasszuk, amelyet te kínálsz nekünk. Ámen.

Isten útjának választása hosszú folyamat.
Kris Wood (Új-Skócia, Kanada)

IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY "AZ ÉLETET" VÁLASSZUK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról