Csendes Percek január 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jan. 18., H, 03:41:02 CET


            2010. január 18. hétfő            

Ám 5,18-24.

18 Jaj azoknak, akik az ÚR napját kívánják! Minek nektek az ÚR napja?
Sötét lesz az, nem világos!
19 Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá,
vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó marja meg.
20 Bizony, sötét lesz az ÚR napja, nem világos, vaksötét lesz,
fénysugár nélkül!
21 Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom!
22 Ha égőáldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem
gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a békeáldozatra, melyet hízlalt
állatokból mutattok be!
23 Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom
lantpengetésteket!
24 Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!

             EGYENES AUTÓPÁLYA
             

Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat a
kietlenben Istenünknek! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le
minden hegy és halom. (Ézs 40,3-4)

Los Angelestől északra, a hegyes Tejon hágót egy autópálya szeli át.
Évekkel ezelőtt ez az út egy különösen kanyargós szakasz volt, de sokat
változott azóta. Emlékszem, kisfiúként néztem a dömpereket és
földgépeket, ahogy a magas hegyekről elmozdítják a sziklákat és a
földrétegeket a mély kanyonokba. Ősidők óta ez egy bevett módja, hogyan
építenek utat a zord terepen. Ma, a Tejon hágón átvezető út egy széles
pálya, alig egynéhány kanyarral.
Martin Luther King szavai jutottak eszembe a faji egyenjogúságról. King
lelkész Ézsaiás próféta látomását idézi: "Van egy álmom, hogy egy nap
minden völgy felemelkedik, és minden hegy és halom lesüllyed, ...az
egyenetlen egyenessé lesz és a dombvidék síksággá."
Ezekre a szavakra emlékezve feltettem magamnak a kérdést: Mik azok a
hegyek és völgyek az életemben, amelyeket ki kell egyenesíteni? Vajon
mások fölé helyezem magam? Mások kárára szerzek hasznot? Csak saját
vagyonom és jólétem növelésével vagyok elfoglalva, és nem figyelek
azokra, akiknek kevesebbjük van, mint nekem? Isten prófétája arra
szólít, hogy az igazságért munkálkodjunk. Mit mondunk erre?

Imádság: Segíts Urunk, hogy jobban vágyjunk az igazságra, mint a
hatalomra és gazdagságra. Ámen.

A próféta minket is Krisztus igazságára szólít fel.
Steve Mills (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ IGAZSÁGTALANSÁG ÁLDOZATAIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról