Csendes Percek január 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jan. 17., V, 03:41:01 CET


           2010. január 17. vasárnap            

Mt 16,13-20.

13 Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte
tanítványait: "Kinek mondják az emberek az Emberfiát?" 14 Ők így
válaszoltak: "Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint
mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának." 15 Erre
megkérdezte tőlük: "Hát ti kinek mondotok engem?" 16 Simon Péter
megszólalt, és így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." 17
Jézus így válaszolt neki: "Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test
és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám. 18 Én pedig
ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel
egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. 19 Neked
adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve
lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a
mennyekben is." 20 Azután megparancsolta tanítványainak: ne mondják meg
senkinek, hogy ő a Krisztus.

              JÉZUST KÖVETVE
              

Jézus kérdezte: Hát ti kinek mondotok engem? (Mt 16,15)

A Mt 16,13-20 egy nagyon fontos beszélgetést tartalmaz Jézus és
tanítványai között. Megkérdezi tőlük, az emberek általában kinek
tartják őt. Aztán ugyanezt a kérdést felteszi nekik is. "Ti kinek
mondotok engem?" Rámutat arra, hogy a tanítványoknak maguknak is el
kell ezen gondolkozniuk. Péter válaszával még mélyebbre megy: Aki
követi Jézust, annak gondolatai megújulhatnak az isteni
kinyilatkoztatás által.
Gyakran - Isten helyett is - másoktól várunk vezetést. Tizenévesként
csendesnapokon vettem részt, ahol sok egyetemista volt. Úgy tekintettem
rájuk, mint idősebb testvéreimre. Példaképeimmé váltak. Egy nap azonban
Isten rámutatott arra, hogy nem tehetem mindig egyszerűen azt, amit az
előttem járóktól látok. Ha így tennék, az első megpróbáltatásban
bebizonyosodna, hogy nem állok elég szilárd alapokon.
Mindannyiunk hitélete eljut egy ponthoz, amikor meg kell értenünk,
Krisztus személyesen mit jelent számunkra. Ha a tanítványok csak arra
tekintettek volna, hogy a vallásos néprétegek kinek látják Jézust,
sosem tudták volna meg, kicsoda Jézus valójában. Péterhez hasonlóan,
mindannyian felemelhetjük szemeinket az Úrra, hogy kinyilatkoztatása
elérjen személyesen. A Biblia "Lélekben való járásnak" nevezi, ha e
kinyilatkoztatás szerint élünk. (Róm 8,13; Gal 5,16.25)

Imádság: Istenünk, mutasd meg, hogy hogyan járjunk a Szentlélek
szerint. Ámen.

Krisztus minket is megkérdez: kinek mondotok engem?
Claudia Chaigne (Rhone-Alpes, Franciaország)

IMÁDKOZZUNK A TIZENÉVES JÉZUS-KÖVETŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról