Csendes Percek január 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jan. 15., P, 03:41:01 CET


            2010. január 15. péntek            

2Sám 12,1-14.

1 Az ÚR elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki:
Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. 2 A gazdagnak
igen sok juha és marhája volt. 3 A szegénynek nem volt egyebe, csak egy
báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt
nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében
feküdt, mintha csak a leánya lett volna. 4 Egyszer egy utas érkezett a
gazdag emberhez, de ez sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni,
hogy elkészítse a hozzá érkezett vándornak, ezért elvette a szegény
ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzá érkezett. 5 Dávid
nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak:
Az élő ÚRra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette! 6 A
bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel
könyörtelen volt. 7 Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: Te vagy az az
ember! Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Én kentelek fel Izráel
királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. 8 Neked adtam uradnak a
házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izráel és Júda
házát is. És ha ezt kevesellted volna, még sok mindent adtam volna
neked. 9 Miért vetetted meg az ÚR szavát, miért tettél olyat, ami nem
tetszik neki?! A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a
feleségét feleségül vehesd; őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak
fegyverével! 10 Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól,
mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a
te feleséged legyen. 11 Ezt mondja az ÚR: Éppen a saját házadból fogok
bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom,
aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. 12 Mert te titokban
cselekedtél, de én egész Izráel előtt és napvilágnál cselekszem ezt! 13
Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az ÚR ellen! Nátán így
felelt Dávidnak: Az ÚR is elengedte vétkedet, nem halsz meg. 14 Mivel
azonban ezzel a tettel okot adtál az ÚR ellenségeinek a gyalázkodásra,
azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked.

              MÁSODIK ESÉLY
              

"Jézus, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a királyságodba!" Jézus így
felelt neki: "Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban."
(Lk 23,42-43)

Soha sem fogom elfelejteni a börtön-szolgálatom első öt percét. Gyalog
mentünk szolgáló társaimmal a börtönépületbe, a hatalmas vaskapu
becsapódott mögöttünk, és arra gondoltam: "Uram, mit követtem el?" A
börtön szigorított egységében voltak azok a bűnözők, akiket igen komoly
bűncselekmények elkövetéséért tartottak fogva. Lehet, hogy már feladtak
minden reményt? Talán a mennyben sincs már számukra hely?
Mielőtt elkezdtem a börtönmissziót, úgy gondoltam, hogy a súlyos
bűnözőket örökre fogva kellene tartani. De minél többször látogattam és
minél jobban megismertem őket, annál inkább emlékeztettek egy-egy
bibliai személyre. Mózes gyilkolt, Dávid házasságtörést követett el,
Ráháb prostitúcióba keveredett, Péter pedig hamis esküvel bizonygatta,
hogy nem ismeri Jézust. A Biblia tele van olyan emberek történeteivel,
akik súlyos hibákat követtek el. De végül Isten megkegyelmezett nekik,
mert ő mindig felajánl egy második esélyt. Az első ember, akinek Jézus
örökéletet ígért, egy bűnöző volt. Mit üzen nekünk ez a történet?

Imádság: Istenem, segíts emlékeznünk, hogy Fiadat adtad a bűneinkért.
Segíts, hogy ne ítélkezzünk senki fölött. Ámen.

Kinek kellene hallania az Istentől kapott második esélyről?
Michael Noller (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A BÖRTÖNMISSZIÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról