Csendes Percek január 10.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jan. 10., V, 03:41:02 CET


           2010. január 10. vasárnap            

Józs 1,1-9.

1 Mózesnek, az ÚR szolgájának halála után ezt mondta az ÚR Józsuénak,
Nún fiának, Mózes szolgájának: 2 Az én szolgám, Mózes meghalt. Most
azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a
földre, amelyet én adok Izráel fiainak. 3 Nektek adok minden helyet,
ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. 4 A pusztától és a
Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a
nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. 5 Senki
sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is
vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. 6 Légy erős és
bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé,
amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. 7 Csak légy igen bátor
és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én
szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy
boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. 8 Ne hagyd abba ennek a
törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd
meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel
jársz utadon, és boldogulsz. 9 Megparancsoltam neked, hogy légy erős és
bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR,
mindenütt, amerre csak jársz.

             HALLGATVA AZ IGÉRE
             

Legyetek ... bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek! (Zsolt
31,25)

Egy igevers fölötti elcsendesedés és az Isten szavára való odafigyelés
egy lépés lehet az új teremtéssé váláshoz. Isten a szava által
teremtett bennünket, a Bibliában kinyilvánított üzenete tehát
újjáteremt minket.
Amikor a helyemen ülve elmélkedek, gyakran elálmosodom. Az erdőben
sétálva azonban mindig megtapasztalom az elmélkedő imádság áldásait.
Nemrégiben az Appalache-hegységben túráztam. Minden reggel, mielőtt
megkezdtem volna a hegymászást, kiválasztottam egy igeverset. Néhány
napig egyetlen vers, a Zsolt 31,25 felett gondolkodtam, várva, mit akar
üzenni Isten általa. Megértettem, hogy a bátor szív azt jelenti, hogy
félek valamitől, de mégis megcselekszem. Ez volt az a bölcsesség,
melyet szívembe kellett zárnom.
Bizony sok mindentől kellett félnem. Soha nem táboroztam még egyedül.
Nem cipeltem nehéz hátizsákot. Sohasem gyújtottam még tábortüzet. Meg
fogom tudni tenni mindezeket? A Lélek megszólalt bennem: "Küzdd le
félelmeidet, és próbáld meg!" - és megtettem. Amikor nem sikerült,
tanultam hibáimból, és újra próbáltam. Minden új kihívással bátrabb
lettem. Isten kegyelméből új teremtéssé váltam, s a folyamat azóta is
tart.

Imádság: Istenünk, adj bátorságot megtennünk, amit kérsz tőlünk, és
megpróbálnunk azt, ami lehetetlennek tűnik. Ámen.

Isten bátorságot ad, hogy félelmeink ellenére cselekedjünk.
Bruce D. Ervin (Ontario, Kanada)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK VALAMI ÚJAT PRÓBÁLNAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról