Csendes Percek január 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jan. 9., Szo, 03:41:02 CET


            2010. január 9. szombat            

Ézs 55,8-13.

8 Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem
az én utaim - így szól az ÚR.
9 Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én
utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
10 Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza,
hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a
magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,
11 ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám
üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.
12 Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A
hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind
tapsolnak.
13 A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az ÚR
dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el.

           ISTEN ÚTJA, VAGY AZ ENYÉM?
           

Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én
utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. (Ézs
55,9)

A múltkoriban az egyik öcsémnek segítettem a matematikában. A tizedes
törtes osztást tanulta, és nehézségei voltak a megfelelő lépések
megjegyzésében, melyek a jó eredményre vezettek volna. De ahelyett,
hogy az általános érvényű szabályokat követte volna, azt képzelte, úgy
is meg tudja találni a megoldást, ha a saját feje után megy. De én ezt
jobban tudtam. Számtalanszor végeztem már osztási műveleteket, és
tudom, hogy bizonyos szabályok alkalmazása szükséges a helyes eredmény
eléréséhez. Ragaszkodtam hozzá, hogy a sajátja helyett az én módszerem
szerint dolgozzon. Nem akartam bántani vagy korlátozni, hanem mert
tudtam, az én eljárásom a jó.
Ismerősen hangzik? "Magasabbak az én utaim a ti utaitoknál". Isten szól
így. "Válasszátok inkább az én utamat, mint a saját terveitek
követését." Mit teszünk erre? Istennek, aki ismeri a múltat, a jelent
és a jövőt, sokkal több tapasztalata van, mint nekünk bármikor is
lehet. Isten ismeri szíveinket, ha mi nem is ismerjük azt. Ő tökéletes,
hatalma és ismerete végtelen. A Biblia tanulmányozása és a Szentlélekre
való hagyatkozás révén Isten útjai nyilvánvalóvá lesznek számunkra.
Akarunk-e Istenben bízni?

Imádság: Istenünk, te jobban tudod, mit kell tennünk. Adj hitet
útmutatásodat követni, ha nem is értjük azt. Ámen.

Bízzál Isten útjaiban, mert azok helyesek!
Caleb Melchior (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK A TESTVÉREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról