Csendes Percek január 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jan. 2., Szo, 03:41:02 CET


            2010. január 2. szombat            

1Tim 6,12-19.

12 Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre
elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.
13 Meghagyom neked az Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és
Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett
azzal a szép hitvallással, 14 hogy tartsd meg a parancsolatot
szeplőtelenül, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig.
15 Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen Hatalmasság,
a királyok Királya és uraknak Ura. 16 Övé egyedül a halhatatlanság, aki
megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem
látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom.
Ámen.
17 Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne
legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek,
hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. 18
A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben,
adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, 19 gyűjtsenek
maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet.

             A HÁROMLÁBÚ SZÉK
             

Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. (Jel 2,10)

Minnesota államban egy farmercsaládban nőttem fel, így reggelente meg
kellett fejnem a teheneket. Hamar megtanultam nagyra értékelni, hogy
egy háromlábú széken ülhetek, amely nagyon stabil helyzetet biztosított
e munkához.
Nekünk is szükségünk van egy szilárd alapra, hogy jól végezhessük
munkánkat Isten országáért. Ez az alap a Biblián nyugvó hitünk. Ennek
pillérei Isten három jellemzője: Isten szeretet (1Jn 4,8), Isten szent
(3Móz 11,44), Isten Lélek (Jn 4,24).
Ha Istennek valamelyik tulajdonságára a többiek rovására helyezünk
hangsúlyt, biztosan megbillenünk és elesünk. Amikor kizárólag Isten
szeretetére összpontosítunk, könnyen megengedő érzelgősségbe
csúszhatunk. Isten szentségét túlhangsúlyozva ridegek, merevek és
törvényeskedők lehetünk. Amikor pedig egyedül csak Istennek
Lélek-voltára figyelünk, ez ugyan a szolgálatra sarkallhat minket, de
hamar kiéghetünk Isten szeretetének és szentségének támogató háttere
nélkül.
Földi küldetésünk a halálunkig tart. A Jel 2,10 azt mondja "Légy hű
mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." Isten szeretetének,
szentségének és Lelkének támogatásával lehetséges földi vándorlásunkat
így végezni.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, nyisd meg mindennap szívünket, hogy
szeretetedet, Lelkedet és szentségedet befogadva megerősödhessünk
életünkben és szolgálatunkban. Ámen.

Hitünk alapja Isten szeretetén, Lelkén és szentségén nyugszik.
Michael D. Thiel (Iowa, USA)

IMÁDKOZZUNK A GAZDÁLKODÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról