Csendes Percek december 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Dec. 25., Szo, 03:41:02 CET


           2010. december 25. szombat           

Jn 1,1-18.

1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
2 Ő kezdetben az Istennél volt. 3 Minden általa lett, és nélküle semmi
sem lett, ami létrejött. 4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek
világossága. 5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem
fogadta be. 6 Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve
János. 7 Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és
hogy mindenki higgyen általa. 8 Nem ő volt a világosság, de a
világosságról kellett bizonyságot tennie. 9 Az Ige volt az igazi
világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. 10 A
világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:
11 saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. 12 Akik pedig
befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat, akik hisznek az ő nevében, 13 akik nem vérből, sem a test,
sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 14 Az Ige testté
lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 15 János
bizonyságot tett róla, és azt hirdette: "Ő volt az, akiről megmondtam:
Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én." 16 Mi pedig
valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. 17 Mert a
törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus
által jelent meg. 18 Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten,
aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.

              ÉLETTÖRTÉNETEK
              

A tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem,
hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. (Jn 10,10)

Édesanyám 550 kilométerre lakik tőlünk. Mikor felhívom, az első, amit
megemlít, hogy mit olvasott a Csendes Percekben. "Csak ezt hadd
olvassam fel neked." "Ugye te is szereted ezeket a történeteket, hiszen
annyira életszerűek - mondja utána. Szerintem csodálatos, ahogyan
rátalálnak Istenre, aki mindig velük van, és akire mindig rábízhatják
életüket."
A Bibliában, valamint a Csendes Percekben is sok történetet olvasunk
Jézus jelenlétéről a családban, kapcsolatokban, betegségben,
igazságtalanságban és olyan hétköznapi dolgokban, mint az elveszett
érme keresése, vagy a kenyérsütés. És magunk is átélünk hasonló
történeteket, amik arra bátorítanak, hogy még inkább hagyatkozzunk a
gondviselő Istenre. Ezek a megtapasztalások szorosabbra fűzik a vele
való kapcsolatunkat, hogy bármi történik, még jobban bízzunk
Istenünkben.
Jézus (Immánuel), "Velünk az Isten", bemutatja, hogyan váljunk igaz
emberré. Kezdve sebezhető gyermekkorától, nem azt látjuk, hogyan "menti
a lelkeket", hanem sokkal inkább azt, hogyan lép be emberi világunkba,
hogy megmentsen. Isten kezébe terelget minket, aki szeretettel formál
azzá bennünket, akinek teremtett. Isten ígérete nem kevesebb, mint maga
az élet, annak teljességében és elevenségében.

Imádság: Hálát adunk, szerető Istenünk, Jézus Krisztusért, aki az
emberiség igazi útja, igazsága és élete. Ámen.

Jézus lehet a teljes élet igazi példája.
John Franklin (Manawatu, Új-Zéland)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK A KARÁCSONYT TÁVOL TÖLTIK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról