Csendes Percek december 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Dec. 21., K, 13:32:53 CET


            2010. december 21. kedd

1Jn 4,7-21.

7 Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki 
szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; 8 aki pedig nem szeret, az 
nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. 9 Abban nyilvánul meg Isten 
hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy 
éljünk őáltala. 10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, 
hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul 
bűneinkért. 11 Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is 
tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. 12 Istent soha senki sem látta: ha 
szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé 
bennünk. 13 Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga 
Lelkéből adott nekünk. 14 És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, 
hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. 15 Ha valaki vallja, hogy 
Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben; 16 és mi ismerjük és 
hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és 
aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. 17 Abban 
lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet 
napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. 18 A 
szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a 
félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. 
19 Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. 20 Ha valaki azt 
mondja: "Szeretem Istent", a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki 
nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. 21 
Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a 
testvérét is.

MÉG MINKET, BŰNÖSÖKET IS

Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már 
akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róm 5,8)

Lányaim hat és négy évesek. Az idősebbik gyakran elvesz dolgokat a 
kisebbiktől, és zsarnokoskodik felette. Azon aggódom, ha majd iskolás lesz, 
hasonlóan fog bánni az osztálytársaival is. Bár néha az idősebbik lányom 
viselkedését bosszantónak találom, természetesen ettől függetlenül szeretem 
őt.
Hasonlóképpen Isten is szeret bennünket, annak ellenére, hogy sokszor 
rosszul viseljük magunkat. Az elkövetett vétkeink számának növekedésével nő 
a ránk kiáradó kegyelem. (Róm 5,20) Isten soha sem mond le rólunk, hanem 
határtalan szeretetével úgy keres bennünket, mint ahogy a pásztor keresi 
elveszett bárányait.
Isten szeretete ráébresztett, hogy míg lányaim teljesen különböznek mind 
gondolkodásmódban, mind pedig viselkedésben egymástól (ami nem minden 
esetben jó), ettől még szerethetem őket. Mindig is gondoskodni fogok róluk, 
nevelni és tanítani fogom őket. A többit pedig Istenre bízom.

Imádság: Istenünk, hálát adunk végtelen szeretetedért. Segíts példádat 
követni abban is, ahogyan másokat szeretünk. Tégy bennünket egymást szerető 
testvérekké. Ámen.

Különbözőségeink ellenére Isten egyformán szeret.
Wipapan Nangsomboon (Chiang Mai, Thaiföld)

IMÁDKOZZUNK A GYERMEKEKET NEVELŐ SZÜLŐKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról