Csendes Percek december 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Dec. 19., V, 03:41:01 CET


           2010. december 19. vasárnap           

Lk 17,11-19.

11 Amikor útban volt Jézus Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között
haladt át. 12 Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi,
akik távol megálltak, 13 és kiáltozva kérték: "Jézus, Mester, könyörülj
rajtunk!" 14 Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: "Menjetek el,
mutassátok meg magatokat a papoknak." És amíg odaértek, megtisztultak.
15 Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és
fennhangon dicsőítette Istent. 16 Arcra borult Jézus lábánál, és hálát
adott neki. Ez pedig samáriai volt. 17 Jézus ekkor így szólt: "Vajon
nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? 18 Nem akadt más,
aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?" 19 És
ezt mondta az Úr: "Kelj fel, menj el, hited megtartott téged."

             HÁLA A FORRÁSNAK
             

Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és
fennhangon dicsőítette Istent. (Lk 17,15-16)

Bibliaóra után kis csomag aprósüteménnyel ajándékoztuk meg
tanítványainkat, és boldog karácsonyt kívántunk nekik. A gyermekek
örömmel fogadták, megköszönték, és kifelé menve elkezdték enni. Mi is
indulni készültünk, amikor egy kisfiú bátortalanul közeledett, és kért
egy csomagot a mozgássérült testvére számára, aki lassan, nehézkesen
követte őt. A törékeny kisfiú felkiáltott, "Tanárnő, várj meg, kérlek!"
A testvére odafutott hozzá, "Én már mindkettőnk nevében megköszöntem,
helyette inkább nekem köszönd meg, hogy elhoztam a részedet." De a fiú
tovább közeledett felém.
"Én magam szeretném megköszönni neked, mert te vagy az, aki igazából
adtad" - mondta és szeretetteljesen megcsókolta a kezemet. Szavai és az
őszinte hálája a meggyógyított samáriai leprásra emlékeztetett. Aztán
megkérdeztem magamtól, sokan nem úgy viselkedünk, mint a másik kilenc
leprás, késlekedünk, hogy megköszönjük az ajándékokat? Noha jó
köszönetet mondani az embereknek a segítségükért, nem kellene még
inkább megköszönnünk a mi szerető Istenünknek?
A Biblia arra tanít, hogy minden az Istené (Zsolt 24,1). Mi is minden
napunkat Isten felé való hálaadásban élhetjük meg, aki minden jó
ajándék forrása (Zsolt 103,2-4 és Jak 1,17).

Imádság: Minden jó ajándék Ajándékozója hálát adunk neked
kifogyhatatlan szeretetedért. Ámen.

Istent dicsőítjük, amikor hálát adunk.
Vilma May A. Fuentes (Davao City, Fülöp-szigetek)

IMÁDKOZZUNK A SZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐ GYERMEKEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról