Csendes Percek december 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Dec. 5., V, 03:41:01 CET


           2010. december 5. vasárnap           

Lk 2,8-20.

8 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek
éjszaka a nyájuk mellett. 9 És az Úr angyala megjelent nekik,
körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.
10 Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek
nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 11 Üdvözítő
született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 12 A jel
pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva
fekszik a jászolban." 13 És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent
meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 14
"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az
emberekhez jóakarat." 15 Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a
pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és
nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr." 16
Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban
fekvő kisgyermeket. 17 Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet,
amelyet erről a kisgyermekről kaptak, 18 és mindenki, aki hallotta,
elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 19 Mária pedig
mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. 20 A pásztorok
pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit
pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.

             CSAK EGY PÁSZTOR?
             

Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik! (Róm
10,15)

Ki kapja Mária szerepét? Ki legyen József? És a pásztorok? Valahányszor
betlehemezünk a gyülekezetben, ezek a kérdések mindig előjönnek. Mária
és József nyilván főszereplők, a bölcsek pedig csillogós királyi ruhát
viselnek. A pásztorok mellékesnek tűnnek. Csak törülközőt csavarnak a
fejük köré, és figyelnek. Nagyobb csoportban vannak, egyforma a ruhájuk
és beállnak a jelenethez. Senki nem akar pásztor lenni.
Én viszont azt gondolom, hogy nem kapnak a pásztorok elég figyelmet a
szerepben. Hiszen ők az elsők, akik az angyalok által hírt kapnak Jézus
Krisztus születéséről. Az elsők között látják a kisdedet. Az elsők,
akik továbbadják másoknak a jó hírt. A lenézett pásztoroknak igenis
fontos szerepük volt a történetben.
Hasonlóan, Isten valahányunknak fontos szerepet szánt. Királyként vagy
pásztorként, valamennyien arra hivattunk, hogy megváltónkról és
feltámadásáról bizonyságot tegyünk.

Imádság: Istenünk, add, hogy jó mai pásztorok legyünk, dicsőítsünk és
magasztaljunk, és másoknak beszéljünk Jézus Krisztusról. Ámen.

Mindegy, hogy az életben milyen státuszunk van, Isten szeretetének
örömüzenetéről bizonyságot tehetünk.
Xavia Arndt Sheffield (Maryland, USA)

IMÁDKOZZUNK A PÁSZTOROKÉRT ÉS ÁLLATTARTÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról