Csendes Percek december 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Dec. 4., Szo, 03:41:02 CET


           2010. december 4. szombat            

Zsolt 34,1-11.

1 Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát
Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment.
2 Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.
3 Az ÚRral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.
4 Hirdessétek velem az ÚR nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét!
5 Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól,
amitől rettegtem.
6 Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.
7 Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és minden bajából
kiszabadította.
8 Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.
9 Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá
menekül.
10 Féljétek az URat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.
11 Az oroszlánok is sínylődnek, és éheznek, de akik az ÚRhoz
folyamodnak, nem nélkülözik a jót.

           HÓ A KARÁCSONYI KÉPESLAPON
           

Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá
menekül. (Zsolt 34,9)

A Mississippi meleg deltájában felnövő kislányként mindig kiültem
karácsony előtt a lépcsőkre, és imádkoztam, hogy havazzon. Igaz ugyan,
hogy néha-néha egy kis hószitálást átéltem, de az igazán minőségi
vastag hóhoz a karácsonyi képeslapok csillámporos képei álltak
legközelebb. Ezeket vágyakozva forgattam jobbra-balra, elképzelve,
milyen is lenne, ha vastag hóréteg takarná a pázsitot.
Idősebb lánykaként azt gondoltam a csodásan csillogó lapok láttán, hogy
az igazi hó nem is ilyen, ez csak csillámpor. Amikor férjhez mentem,
egy közép-nyugati államba költöztem. Az első nagy hó előrejelzésnél nem
fértem a bőrömbe. És egy éjszaka megtörtént: sűrűn hullott a hó!
Legnagyobb csodálkozásomra, tényleg úgy csillogott, mint megannyi kis
ékszer. A karácsonyi üdvözlőlapok képe pontosnak bizonyult.
Hasonló felfedezésre jutottam hitemmel kapcsolatosan. Gyermekként
hittem Istenben, de soha nem tapasztaltam meg őt. Később kíváncsi
voltam, hogy ő valóban az, akinek tanították? Utána megtaláltam az
igazságot, és hogy az az Isten, akiben gyermekként hittem, igazából
minden emberi értelmet felülhalad. Felfedeztem, mennyire szeret
bennünket, és mint csillogó hó eláraszt fénnyel, túláradó szeretettel.

Imádság: Urunk, köszönjük kegyelmed és gyengédséged. Segíts, hogy
jóságodban mindig gyönyörködjünk. Ámen.

Isten felvidít szeretete kiáradásával.
Mary Hughes (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK ISTEN SZERETETE ÚJ MEGTAPASZTALÁSÁÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról