Csendes Percek december 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Dec. 1., Sze, 03:41:02 CET


            2010. december 1. szerda            

Ézs 40,1-8.

1 Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek.
2 Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt
rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az ÚR keze
minden vétkéért.
3 Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek
egyenes utat a kietlenben Istenünknek!
4 Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom,
legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá!
5 Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. -
Az ÚR maga mondja ezt.
6 Egy hang szól: Kiálts! Én kérdeztem: Mit kiáltsak? Minden test csak
fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé.
7 Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az ÚR szele. - Bizony csak
fű a nép!
8 Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.

             VIGASZTALD NÉPEMET
             

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istened. (Ézs 40,1)

Egy hideg decemberi estén kutyámat sétáltattam, csikorgott talpam alatt
a hó. A temető felé közeledve, egy távoli sarkában csillogó fényre
lettem figyelmes. Kicsit borzongva, de úgy döntöttem, kiderítem, mi az.
Egy nem sokkal azelőtt elhunyt férfi friss sírhantja mellett találtam
egy kis fenyőfát, fényekkel feldíszítve.
Elképzeltem az özvegyet, ahogy korábbi karácsonyokat felelevenítve
odateszi a kis fát a sírhoz. Nem tudtam nem gondolni arra a
kontrasztra, ami otthonom ragyogó csillogása és a gyászoló család üres
széke között feszült. Az öröm és vigasz ünnepe valaki számára a
szomorúság és gyász ideje lett.
Amikor Jézus születését ünnepeljük, akkor arra emlékezünk, hogy
Krisztus a megtört szívűekhez jött és reményt adott a magányosoknak.
Azok a karácsonyi fények emlékeztettek, hogy legyek különösen figyelmes
az Isten szeretetére szorult emberek iránt.

Imádság: Drága Urunk, ma és minden nap Immánuelt ünnepeljük, azt, hogy
mindig velünk vagy. Munkáld, hogy a beléd vetett reménységünket
megosszuk azokkal, akiknek erre szükségük van. Ámen.

Hogyan tudnám ma Isten szeretetét megosztani valakivel, aki magára
maradt?
Susan J. Foster (Connecticut, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK GYÁSZOLNAK AZ ÖRÖM ÜNNEPÉN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról