Csendes Percek szeptember 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Sze. 29., K, 03:41:02 CEST


           2009. szeptember 29. kedd            

Zsolt 37.

1 Dávidé. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a
cselszövőkre!
2 Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld
növények.
3 Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és
biztonságban élhetsz.
4 Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!
5 Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
6 világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.
7 Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos
embernek szerencsés az útja!
8 Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az
csak rosszra visz!
9 Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az ÚRban reménykednek, azok
öröklik a földet.
10 Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös, körülnézel, de nyomát sem
találod.
11 Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek.
12 Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene.
13 Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja.
14 Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék a
nyomorultat és a szegényt, levágják az egyenes úton járókat.
15 De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek.
16 Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok bűnösnek.
17 Mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az ÚR.
18 Ismeri az ÚR a feddhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké.
19 Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, jóllaknak az éhínség
napjaiban is.
20 De megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az ÚR ellenségei, mégha
olyanok is, mint a viruló rétek, füstként enyésznek el.
21 Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és
adakozó.
22 Akiket megáld az ÚR, öröklik a földet, akiket megátkoz,
elpusztulnak.
23 Az ÚR irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik
neki.
24 Ha elesik is, nem marad fekve, mert az ÚR kézen fogja.
25 Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá
lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált.
26 Mindenkor könyörül, és kölcsönad, gyermeke áldott lesz.
27 Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig.
28 Mert az ÚR szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi
őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiirtja.
29 Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig.
30 Bölcsen beszél az igaznak a szája, és a nyelve igazat mond.
31 Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei.
32 Leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni.
33 De az ÚR nem hagyja, hogy kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy
bűnösként elítéljék.
34 Reménykedj az ÚRban, maradj az ő útján! Ő felmagasztal, és öröklöd a
földet; meglátod, hogy kiirtja a bűnösöket.
35 Láttam egy erőszakos bűnöst: olyan volt, mint egy terebélyes
zöldellő fa,
36 de egyszer csak eltűnt, nem volt többé, kerestem, de nem lehetett
megtalálni.
37 Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj,
mert a jövő a béke emberéé!
38 De a vétkesek mind megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás.
39 Az igazak segítséget kapnak az ÚRtól, erőt a szükség idején.
40 Megsegíti az ÚR, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja
őket, mert hozzá menekülnek.

              ISTEN IDEJE
               

Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. (Zsolt 37,5)

Egy napon fontos leckét tanultam a tortasütésről. Miután bekevertem az
összes hozzávalót, beöntöttem a tésztát a sütőformába, és a sütőbe
tettem. 40 perc múlva olyan jó illata volt, hogy meg kellett néznem a
sütő üvegén keresztül. Láttam, hogy fölemelkedett, és késznek tűnt. Így
aztán ki is vettem. Hívtam édesanyámat, hogy megmutassam a művemet, és
kértem, kóstolja meg. Amikor azonban belevágott, látta, hogy a közepe
nem sült át egészen. Javasolta, hogy még öt percre tegyem vissza.
Ez a tapasztalat arra emlékeztetett, milyen türelmetlenek vagyunk,
amikor Isten válaszát várjuk az imáinkra. Sokszor gyors megoldást
várunk Istentől, amikor pedig egy elhamarkodott válasz csak rontana a
dolgokon. Gyakran emlékeztetnem kell magam, hogy Istenünk mindig épp
jókor cselekszik, segítsége sohasem jön túl korán, sem túl későn.
Bízhatunk abban, hogy Isten a legjobbat akarja nekünk, és hogy végül
meg fogjuk látni az ő dicsőségét.

Imádság: Urunk, bocsásd meg türelmetlenségünket. Emlékeztess, hogy a mi
időnk nem a te időd, és hogy te mindig a legjobbat kívánod nekünk.
Ámen.

Isten időzítése más és jobb, mint a miénk.
Marcelina Dewi Kumalasari (Jakarta Barat, Indonézia)

IMÁDKOZZUNK TÜRELEMÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról