Csendes Percek szeptember 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Sze. 22., K, 03:41:02 CEST


           2009. szeptember 22. kedd            

Lk 18,1-8.

1 Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell,
és nem szabad belefáradniuk. 2 Ezt mondta: "Az egyik városban volt egy
bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. 3 Élt
abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt
kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. 4 Az egy
ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: Ha nem is
félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, 5 mégis, mivel terhemre
van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon
ide, és ne zaklasson engem vég nélkül." 6 Azután így szólt az Úr:
"Halljátok, mit mond a hamis bíró! 7 Vajon az Isten nem szolgáltat-e
igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És
várakoztatja-e őket? 8 Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik
hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?"

            ELSZÁNT IGAZSÁGKERESÉS
            

Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel
nappal kiáltanak hozzá? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik
hamarosan. (Lk 18,7-8)

Az özvegy és a hamis bíró példázatában egy olyan különleges asszonnyal
találkozhatunk, aki nem törődik bele sorsába. Rendíthetetlenül hallatja
hangját, és felemeli szavát az igazságtalanság ellen. Kitartásának
eredményeképpen még az igaztalan bírót is cselekvésre kényszeríti.
Ha egy hamis bírót rá lehet bírni az igazságra, akkor mennyivel inkább
szeretne Isten mindazokon segíteni, akiket valamilyen bántás ér. Ő
meglátogatja a jövevényeket, az árvákat és az özvegyeket, mélységesen
átérzi nehéz helyzetüket. A mi segítségünkkel Isten válaszolhat a
nyomorúságukra. Az igazságot akaró Isten képe ad számomra reménységet,
ha a Szudánban lévő Darfurra gondolok, ahol több mint 300 ezer ember
halt meg az elmúlt három esztendőben polgárháborúk, élelmiszerhiány és
járványok következtében. Vélhetően manapság ez a legnagyobb
humanitárius válsággóc az egész világon.
Míg én könnyen ellankadok és elcsüggedek, Istentől merítek erőt, aki
nem feledkezik meg Darfurról. Az emberi kiáltás eljut Istenhez. Azért
könyörgöm, hogy a világ hívő népe kitartóan imádkozzon, hallassa
hangját, és kiáltson a békéért és az igazságért minden keresztyén
testvérünk nevében.

Imádság: Igazságos Istenünk, adj nekünk eltökéltséget és bátorságot,
hogy kitartással keressük az igazságot. Ámen.

Istennek szolgálunk, ha az igazság ügyéért munkálkodunk.
David Wesley Poe (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK A SZUDÁNI DARFUR NÉPÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról