Csendes Percek szeptember 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Sze. 21., H, 03:41:02 CEST


           2009. szeptember 21. hétfő           

Ef 2,1-10.

1 Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és
bűneitek miatt, 2 amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint;
igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely
most az engedetlenség fiaiban működik. 3 Egykor mi is mindnyájan
közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek
hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint,
éppenúgy, mint a többiek. 4 De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő
nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, 5 minket is, akik
halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt -
kegyelemből van üdvösségetek! - 6 és vele együtt feltámasztott, és a
mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, 7 hogy megmutassa az
eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk
való jóságából Krisztus Jézusban. 8 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek
a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9 nem
cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 10 Mert az ő alkotása
vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett,
amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

             LELKES IGYEKEZET
             

Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre
teremtett. (Ef 2,10)

Tavasszal feleségemmel gardéniákat ültettünk. "Mi is segítünk!" -
kiabálták kisfiaink, így hát nekik is a kezükbe nyomtunk egy-egy
kislapátot. De nem sokkal később lapátjaikat hátrahagyva
visszaszaladtak játékaikhoz. Csak apró gödröket hagytak maguk után.
Természetesen nem bántuk a dolgot, sőt valójában meg voltunk elégedve
lelkes igyekezetükkel.
De ha egy profi kertészcsapatot bíztam volna meg az ültetéssel, és
hasonlóan viselkednek, csalódott lettem volna, és addig nem fizettem
volna nekik, amíg a munka nincs rendesen elvégezve. Ez a példa elém
hozta azt a kettősséget, mennyire más, ha szolgálatunk Isten kegyelmére
és szeretetére való válaszadás, nem pedig egy eszköz, amivel érdemeket
akarunk szerezni. Ez a különbség a gyermekek szüleik iránt mutatott
lelkes igyekezete, és az alkalmazottak aggódó, megfelelni vágyásból
fakadó erőfeszítései között.
A mi helyünk Atyánk házában biztosítva van. Isten még akkor is
elégedett az erőfeszítéseinkkel, ha néha jócselekedeteink még
keverednek a bűn maradványaival. Ha üdvösségünket Isten kegyelmében
keressük és nem saját jócselekedetünkben, akkor szabadok leszünk az
örömteli szolgálatra.

Imádság: Istenünk, hadd jusson mindig eszünkbe, hogy nem
alkalmazottaid, hanem gyermekeid vagyunk. Szeretnénk hozzád
hasonlítani, és teljes szívvel szolgálni. Ámen.

Jó cselekedetünk megváltásunk következménye, nem okozója.
Marvin Lindsay (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÉRDEMTELENNEK ÉRZIK MAGUKAT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról