Csendes Percek szeptember 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Sze. 17., Cs, 03:41:03 CEST


          2009. szeptember 17. csütörtök          

1Kor 13.

1 Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs
bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. 2 És ha
prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden
bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy
hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. 3
És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom,
szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. 4 A szeretet
türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik,
nem fuvalkodik fel. 5 Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga
hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. 6 Nem örül a
hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 7 Mindent elfedez, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltűr. 8 A szeretet soha el nem múlik. De
legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás:
meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. 9 Mert töredékes az
ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. 10 Amikor pedig eljön a
tökéletes, eltöröltetik a töredékes. 11 Amikor gyermek voltam, úgy
szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam,
mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki
dolgokat. 12 Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig
színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok
ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. 13 Most azért megmarad a
hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a
szeretet.

            BARÁTOK MEGVÁLASZTÁSA
            

Ne tévelyegjetek: "A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!" (1Kor
15,33)

Szülőként a férjemmel mindketten az istenfélő barátok kiválasztásának
fontosságát hangsúlyozzuk gyermekeinknek. Szorgalmazzuk, hogy olyan
barátokat válasszanak maguknak, akik nemcsak örömeikben készek részt
venni, de mellettük állnak harcaikban is. Azt szeretnénk, hogy hű
barátaik legyenek, akikre bármilyen körülményben számíthatnak.
Mindnyájunk számára fontos, hogy hívő barátaink legyenek, akik
lelkesítenek és bátorítanak. De olyan barátokra is szükségünk van, akik
bátran megmondják, ha letérnénk Isten útjáról, és szeretettel
visszavezetnek a helyes ösvényre.
Nekem van ilyen barátnőm. Amikor szükségem van, hogy valaki imádkozzon
velem, vagy egyszerűen csak meghallgassa örömömet és bánatomat, őt
hívom fel. Gyakran fordulok hozzá tanácsért és útbaigazításért.
Számíthatok bátorítására, de arra is, hogy gyengéden helyreigazítson. A
magunk és gyermekeink számára kívánt igaz barátok rendelkeznek a
szeretetnek ezzel a jellemzőivel, és az 1Kor 13-ban felsoroltakkal is.
Krisztusnál nincs nagyszerűbb barát. Isten azonban istenfélő embereket
is rendelt mellénk. Hálásak lehetünk értük és életünkre gyakorolt
hatásukért. Viszonzásképpen mi is lehetünk ilyen krisztuskövető igaz
barátok mások számára.

Imádság: Atyánk, köszönjük, hogy hívő barátokat adtál. Segíts, hogy mi
is ilyenek legyünk mások számára. Ámen.

Isten embereket ad, hogy általuk közelebb kerüljünk hozzá.
Marcia Hodge (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK A BARÁTOKAT KERESŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról