Csendes Percek szeptember 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Sze. 14., H, 03:41:01 CEST


           2009. szeptember 14. hétfő           

Mt 22,34-40.

34 Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította
Jézus, köréje gyűltek. 35 Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni
akarta őt, és megkérdezte tőle: 36 "Mester, melyik a nagy parancsolat a
törvényben?" 37 Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet
teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38 Ez az első és
a nagy parancsolat. 39 A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat,
mint magadat. 40 E két parancsolattól függ az egész törvény és a
próféták."

            A LEGJOBB IDŐEREDMÉNY
            

Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel
Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. (Zsid 12,1-2)

Tizenegy éves voltam, amikor először szerepeltem egy úszócsapatban, és
azt gondoltam, nagyon jó úszó vagyok. Valójában nem voltam valami
kiváló versenyző, de szerettem a rekordokat; célomul tűztem ki, hogy
folyamatosan megdöntsem a saját csúcsaimat. Néha előfordult, hogy
utolsó voltam a futamban, de amint kiugrottam a vízből, izgatottan
futottam az edzőmhöz: "Látta, mester, megvertem a legjobb időmet?!"
A stílusom javult, és főiskolás koromban megnyertem a kerületi 100
méteres mellúszást. De a versenyben a legszebb az volt, hogy
megdöntöttem korábbi legjobb időmet. Ez a fajta gondolkodás lényem
része lett, és az maradt a hitéletemben is.
A Mt 22,34-40-ben Jézus a nagy parancsolatról tanít, de annak betartása
nehéznek, majdnem lehetetlennek tűnik. Mégis, én az úszásból
megtanultam, hogy a célt nem érjük el az edzés első napján. Tanulni az
Isten és felebarátunk iránti szeretetet, sok kitartást igényel, és
közben sok akadállyal kell megküzdenünk. Könnyebb szeretni a másik
embert, ha nem törődünk azzal, ki nyer és ki veszít, ki a jobb és ki a
rosszabb. Jóllehet nem leszünk szentek egyetlen éjszaka alatt, minden
nappal kicsit jobban megy majd. Még nem vagyok az, akinek Isten látni
akar, de hála neki, jobb vagyok, mint voltam.

Imádság: Urunk, erősítsd hitünket, és taníts állhatatosnak lennünk és
növekednünk a mások iránti szeretetben. Ámen.

A gyakorlat jobbá tesz.
David Turner (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A VERSENYSPORTOLÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról