Csendes Percek szeptember 11.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Sze. 11., P, 03:41:02 CEST


           2009. szeptember 11. péntek           

Ézs 43,1-7.

1 De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel:
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
2 Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak
el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.
3 Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!
Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted.
4 Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért
embereket adok helyetted, életedért nemzeteket.
5 Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet,
és napnyugatról összegyűjtelek.
6 Ezt mondom északnak: Add ide! - és délnek: Ne tartsd fogva! Hozd ide
fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről,
7 mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem,
formáltam és alkottam.

              VALÓDI ÉRTÉK
              

Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom
onnan, és megdicsőítem őt. (Zsolt 91,15)

"Mit tudnátok tenni 20 dollárral?" - kérdezte lelkészünk, Digby, az
istentisztelet elején a gyerekekhez szóló részben. A gyerekek hadonászó
kezekkel ugrottak fel, amikor meglobogtatta előttük a bankjegyet. Ekkor
nagy megrökönyödésükre összegyűrte azt, és félő volt, hogy
megrongálódik, talán el is szakad. Végül elmagyarázta, hogy mindegy,
mit tett a bankjeggyel, attól az még ugyanúgy 20 dollár értékű.
Így van ez az emberi élettel is. Terrorista támadások, globális
gazdasági összeomlás, természeti katasztrófák, balesetek fenyegethetnek
azzal, hogy elnyelnek, összemorzsolnak, és darabokra szaggatják
életünket. De akár a legrosszabb esemény is, mellyel számolnunk kell,
szétrombolhatja-e emberi értékünket? Végül is, kié vagyunk? Az Úr azt
mondja: "neveden szólítottalak, enyém vagy" (Ézs 43,1). Pál apostol azt
hangsúlyozta, hogy semmi "nem választhat el minket az Isten
szeretetétől, amely megjelent Krisztusban, a mi Urunkban" (Róm 8,39).
A Biblia arra tanít, hogy bármi történjen, akár a lehető legrosszabb
is, az utolsó szó az Istené. Semmi, ami velünk történik, nem
csökkentheti értékünket Isten előtt.

Imádság: Drága Istenünk, dicsőítünk, hogy értelmes életet, és életcélt
adtál nekünk, melynek értékét nem vehetik el a tragikus események.
Ámen.

Hála legyen Istennek, aki győzelmet ad Jézus Krisztusban!
John Franklin (Manawatu-Wanganui, Új-Zéland)

IMÁDKOZZUNK A TRAGÉDIÁK TÚLÉLŐIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról