Csendes Percek szeptember 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Sze. 7., H, 03:41:01 CEST


           2009. szeptember 7. hétfő            

Jn 11,1-44.

1 Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és
testvérének, Mártának a falujából. 2 Mária volt az, aki megkente az
Urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával: az ő testvére, Lázár
volt a beteg. 3 A nővérei megüzenték Jézusnak: "Uram, íme, akit
szeretsz, beteg." 4 Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: "Ez a
betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa
megdicsőüljön az Isten Fia." 5 Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és
Lázárt. 6 Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen
maradt, ahol volt, 7 de azután így szólt tanítványaihoz: "Menjünk ismét
Júdeába!" 8 A tanítványok ezt mondták neki: "Mester, most akartak
megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy?" 9 Jézus így válaszolt: "Nem
tizenkét órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg,
mert látja a világ világosságát, 10 de ha valaki éjjel jár, megbotlik,
mert nincs világossága." 11 Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette:
"Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem." 12 A
tanítványok ezt felelték rá: "Uram, ha elaludt, meggyógyul." 13 Pedig
Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről
szól. 14 Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: "Lázár meghalt, 15
és örülök, hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek. De menjünk
el hozzá!" 16 Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta
tanítványtársainak: "Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele." 17 Amikor
aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. 18
Betánia pedig közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, 19 ezért a
zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják
őket testvérük miatt. 20 Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön,
elébe ment, Mária azonban otthon maradt. 21 Márta ekkor így szólt
Jézushoz: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.
22 De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az
Isten." 23 Jézus ezt mondta neki: "Feltámad a testvéred!" 24 Márta így
válaszolt: "Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon." 25
Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki
hisz énbennem, ha meghal is, él; 26 és aki él, és hisz énbennem, az nem
hal meg soha. Hiszed-e ezt?" 27 Márta így felelt: "Igen, Uram, én
hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a
világba." 28 Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a
testvérének, Máriának: "A Mester itt van, és hív téged." 29 Ő pedig,
amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. 30 De Jézus
még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta
találkozott vele. 31 A zsidók, akik vele voltak a házban, és
vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt, és kiment.
Utánamentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott
sírjon. 32 Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt,
leborult a lába elé, és így szólt hozzá: "Uram, ha itt lettél volna,
nem halt volna meg a testvérem." 33 Amikor Jézus látta, hogy Mária sír,
és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, 34
és megkérdezte: "Hova helyeztétek őt?" Azt felelték: "Uram, jöjj és
lásd meg!" 35 Jézus könnyekre fakadt. 36 A zsidók ezt mondták: "Íme,
mennyire szerette!" 37 Közülük néhányan pedig így szóltak: "Ő, aki a
vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon
meg?" 38 Jézus - még mindig mélyen megindulva - a sírhoz ment: ez egy
barlang volt, és kő feküdt rajta. 39 Jézus így szólt: "Vegyétek el a
követ." Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: "Uram, már szaga
van, hiszen negyednapos." 40 Jézus azonban ezt mondta neki: "Nem
mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?" 41
Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt
mondta: "Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. 42 Én tudtam,
hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy
elhiggyék, hogy te küldtél engem." 43 Miután ezt mondta, hangosan
kiáltott: "Lázár, jöjj ki!" 44 És kijött a halott, lábán és kezén
pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik: "Oldjátok
fel, és hagyjátok elmenni!"

               HISZED-E?                Jézus ezt mondta Mártának: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz
énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz bennem, az nem hal meg
soha. Hiszed-e ezt?" (Jn 11,25-26)


Számomra Lázár feltámasztása az egyik legbámulatosabb Jézus összes
csodatétele közül. De ennek a történetnek van mélyebb értelme is annál
a meglepő ténynél, hogy egy halott embert visszahozott az életbe. Mai
igénkben Jézus mondja: "aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha".
Aztán felteszi Mártának a végső kérdést: "Hiszed-e ezt?" A kérdés, bár
Jézus Mártához intézte, hozzánk is szól, mindegyikünkhöz: "Hiszed-e
ezt?" 
Noha Jézus egyszer megmentette barátját, Lázárt a testi halálból,
végül, ahogyan mindenki, Lázár is meghalt. De Isten megment bennünket a
lelki haláltól, megmutatja az utat az örök élethez, és megszünteti a
köztünk lévő távolságot. 
Ha hiszünk Jézus Krisztusban, mint Isten Fiában, a feltámadásban és az
életben, akkor az élet győzedelmeskedik a halál felett. Talán túl
könnyűnek hangzik, túl jónak ahhoz, hogy igaz legyen: Higgy Jézusban,
és örök életed lesz! Azonban az ő halála és feltámadása okán
megbirkózhatunk ezzel a kérdéssel, és hívőkké válhatunk.


Imádság: Drága Istenünk, köszönjük neked Jézust, aki magát adta értünk
a kereszten. Segíts, hogy szeretetünket kiterjeszthessük azokra is,
akik még nem hisznek! Ámen.


Mit hiszel Jézusról? 
John Bown (Minnesota, USA) 


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KERESIK JÉZUS KRISZTUST!


_____________________________

Hirdetés:


Kedvezményes Bibliai Kurzusok

A WOL Élet Szava szolgálata több lehetőséget is kínál minden érdeklődő
számára, aki a tóalmási Bibliaiskolában szeretne órát hallgatni az
alábbi kurzusokban.

Az 1 János magyarázata - Dr Eugene Pond - 2009. október 19-21.
A Galata levél magyarázata - Meno Kalisher - 2009. november 19-20;
24-25.
További információért írjon a felvetel at eletszava.org címre, vagy hívja
a 06 20 886 4140-es telefonszámot.

Részvételi díj: 2200 Ft/nap teljes ellátással és szállással (napi 3x
étkezés), illetve 800 Ft/nap egyszeri étkezéssel (ebéd), elhelyezés
nélkül.További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról