Csendes Percek október 31.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Okt. 31., Szo, 03:41:01 CET


           2009. október 31. szombat            

Lk 17,11-19.

11 Amikor Jézus útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között
haladt át. 12 Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi,
akik távol megálltak, 13 és kiáltozva kérték: "Jézus, Mester, könyörülj
rajtunk!" 14 Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: "Menjetek el,
mutassátok meg magatokat a papoknak." És amíg odaértek, megtisztultak.
15 Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és
fennhangon dicsőítette Istent. 16 Arcra borult Jézus lábánál, és hálát
adott neki. Ez pedig samáriai volt. 17 Jézus ekkor így szólt: "Vajon
nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? 18 Nem akadt más,
aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?" 19 És
ezt mondta az Úr: "Kelj fel, menj el, hited megtartott téged."

              IMÁINK LEÍRÁSA
              

Magasztalunk, ó, Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved
azokhoz, akik hirdetik csodáidat. (Zsolt 75,2)

Van otthon egy füzetem, amibe imáimat írom le. Semmi különös nincs
ebben a füzetben, igazából csak egy kopott spirálfüzet. Imakéréseim és
háláim vannak rögzítve benne. Tíz évvel ezelőtt kezdtem el, amikor
olvastam egy könyvet az imádságról. E könyv szerzője szerint azért jó
leírni imakéréseinket és háláinkat, mert ez növelheti odaszánásunkat.
Külön írtam le azokat az imáimat, amelyek valamilyen aggodalmamról vagy
problémámról szóltak és azokat, amelyekben hálát adtam egy áldásért
vagy különös meglepetésért.
Ha őszinte akarok lenni, el kell ismernem, hogy a kéréseim száma jóval
meghaladta a hálaadással kapcsolatos imáim mennyiségét. Hasonló vagyok
a tíz lepráshoz, tíz esetből csak egyszer jut eszembe hálát adni (Lk
17).
Amikor visszaolvastam a félelmeimmel és aggodalmaimmal kapcsolatos
imáimat, rájöttem, hogy Isten mindig válaszolt azokra valamilyen módon.
Néha úgy kaptam választ, ahogy azt reméltem, de az is előfordult, hogy
meglepő módon. De mindegyiknél éreztem Isten szeretetét és
könyörületességét.

Imádság: Drága Urunk, segíts nekünk hálás szívű, téged dicsőítő életet
élni. Ámen.

Amikor imádkozunk, készüljünk fel a meglepetésekre.
Bruce Bedingfield (Illinois, USA)

IMÁDKOZZUNK ÉS VEGYÜK SZÁMBA ISTEN ÁLDÁSAIT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról