Csendes Percek október 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Okt. 28., Sze, 03:41:02 CET


            2009. október 28. szerda            

Jón 3,4-4,11.

4 Elindult tehát Jónás befelé a városba egynapi járásra, és ezt
hirdette: Még negyven nap és elpusztul Ninive! 5 Ninive lakosai azonban
hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város
apraja-nagyja. 6 Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt
trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és
hamuba ült. 7 Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak
rendeletére a következőket: Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és
juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak! 8
Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és
térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel!
9 Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten, lelohad lángoló
haragja, és nem veszünk el! 10 Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy
megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta
dönteni őket, és nem tette meg.
1 Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. 2 Így
imádkozott az ÚRhoz: Ó, URam! Gondoltam én ezt már akkor, amikor még
hazámban voltam! Azért akartam először Tarsísba menekülni, mert tudtam,
hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a
szereteted, és még a rosszat is megbánod. 3 Most azért URam, vedd el az
én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem! 4 Az ÚR azonban ezt
kérdezte: Igazad van-e, hogy haragszol?! 5 Azután kiment Jónás a
városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy
kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a
várossal. 6 Az ÚRisten pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás
fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszulléttől. Jónás
nagyon örült a bokornak. 7 Isten azonban úgy intézte, hogy másnap
hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. 8
Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél
támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta
magának, és azt mondta: Jobb meghalnom, mint élnem! 9 Akkor Isten ezt
kérdezte Jónástól: Igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt?
Ő így felelt: Igazam van! Haragszom mindhalálig! 10 Az ÚR ezt mondta:
Te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te
neveltél; amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. 11
Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint
tizenkétszer tízezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a
jobb és a bal kezük között? És ott a sok állat is!

              ELLENSÉGEINK
              

Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok
azokért, akik üldöznek titeket. (Mt 5,44-45)

Jónás haragudott Istenre, amikor megbocsátott Izrael ellenségeinek, a
niniveieknek, mikor azok megbánták bűneiket. Negyven napon keresztül
állt a várost nézve, és várta, hogy Isten mikor változtatja kegyelmét
haraggá. Korábban nem értettem, hogy tudott Jónás ennyire haragudni a
niniveiekre. Azután eszembe jutott az első munkahelyem. Egy építkezésen
dolgoztam, és meglehetősen élcelődős főnököm volt, akit most Jack-nek
fogok nevezni. Munka közben sokat kiabált velünk, és vulgáris szavakkal
kritizálta az intelligenciánkat és képességeinket. A munkacsapat együtt
bérelt lakást, és Jack néha italozás után hazaérve megette a másnapra
beszerzett ebédünket.
Egyik éjjel a Mt 5,44-45-t olvastam, és elhatároztam, hogy imádkozok az
ellenségemért, Jack-ért. Kértem Istent, hogy mentse meg, de valójában
nem volt szívből jövő a kérésem. Évekkel azután találkoztam egy
emberrel Jack szülővárosából, és érdeklődtem felőle, titokban rossz
hírekre számítva. Megdöbbentem, és kissé csalódott is voltam, mikor
megtudtam, hogy Jack a város lelkésze lett. "Hol itt az igazság?" -
gondoltam. A nem is igazán őszinte kérésemet Isten meghallgatta volna?
Azóta megköszöntem Istennek, hogy könyörületes volt Jack-kel, hiszen ez
ugyanaz a kegyelem, amit én is kaptam.

Imádság: Istenünk, könyörülj azokon, akik rosszat tesznek velünk.
Segíts nekünk őszintén imádkozni értük. Ámen.

Isten szeretete meg tudja változtatni ellenségeinket, és minket is.
Brian Slate (Kansas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ELLENSÉGEINKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról