Csendes Percek október 10.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Okt. 10., Szo, 03:41:02 CEST


           2009. október 10. szombat            

Róm 10,1-13.

1 Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy
üdvözüljenek. 2 Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság
van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. 3 Az Isten igazságát
ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és
nem vetették alá magukat az Isten igazságának. 4 Mert a törvény
végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. 5 Mózes ugyanis azt
írja, hogy aki "cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog
élni általa". 6 A hitből való igazság pedig így szól: "Ne mondd
szívedben: Ki megy fel a mennybe?" Azért tudniillik, hogy Krisztust
lehozza. 7 Vagy: "Ki megy le az alvilágba?" Azért tudniillik, hogy
Krisztust a halálból felhozza. 8 Hanem mit mond? "Közel van hozzád az
ige, a te szádban és a te szívedben", mégpedig a hit igéje, amelyet mi
hirdetünk. 9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed,
hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. 10 Mert
szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy
üdvözüljünk. 11 Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül
meg." 12 Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek
ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja; 13 amint
meg van írva: "Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül."

              MINDENT ÁTADVA
              

Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. (Róm 10,13)

Anyám brit háborús veterán volt, családunk feje, nagyon intelligens
asszony. De nem ismerte Jézust, mint személyes megváltóját. Hitt
Istenben, de gondban volt, hogy Jézus isteni voltát elfogadja. Hiszem,
hogy Jézus egy nagyszerű próféta volt, de hogy Isten Fia? - mondogatta.
Miután kapott egy agyérgörcsöt, sok fizikai szenvedésen ment át.
Meghasadt a szívem, amikor láttam a szemem előtt hanyatlását. Később
hozzám került. Évekkel azelőtt megígértem neki, hogy gondoskodom róla,
és nem teszem otthonba. Éveken keresztül imádkoztam az üdvösségéért.
Három nappal halála előtt Isten csodát tett. Anyám átadta életét az
Úrnak - nem azért, mert bármit is tettem, vagy mondtam neki. Az égre
emelte tekintetét, és kérte Jézust, hogy legyen személyes megváltója.
Tökéletes békesség áradt rá hátralévő földi óráiban. Alig várta, hogy
Jézussal lehessen.
Isten mindnyájunknak megváltást és örök életet kínál. A döntés a miénk.

Imádság: Istenünk, igédben kijelented, hogy az üdvösség mindenki
számára elérhető. Segíts, hogy ne adjuk fel azokért az imádságot, akik
nem ismernek téged. Jézus nevében. Ámen.

Átadva magunkat Krisztusnak, szabadságot nyerünk.
Glynis M. Belec (Ontario, Kanada)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKIT SZERETÜNK, ÉS AKI MÉG NEM ISMERI KRISZTUST!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról