Csendes Percek október 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Okt. 8., Cs, 03:41:01 CEST


           2009. október 8. csütörtök           

2Thessz 3,6-13.

6 Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek,
hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és
nem a szerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. 7
Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket; hiszen mi nem
tétlenkedtünk közöttetek, 8 nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem
fáradsággal és vesződséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit
is megterheljünk közületek. 9 Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk
erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként.
10 Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha
valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. 11 Mert halljuk, hogy némelyek
tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat
művelnek. 12 Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük
a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén
éljenek. 13 Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe.

            ISTENÉRT MUNKÁLKODNI
            

Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy,
mint az embereknek. (Kol 3,23)

Sok-sok éven át dolgoztam lelkészként, és most mentálhigiénés
tanácsadóként egyházon kívül teszem ugyanezt. Nem érzem magam
kevesebbnek, mint papként, hanem olyan keresztyénnek érzem magam, aki
szolgál az Úrnak. Isten gyermekének tartok minden egyes személyt, akit
látok. Ha ezzel a hozzáállással végzem a munkám, akkor hivatásom a
szolgálatommá válik. Bármi is legyen a munkánk, akár egyházon belül,
akár a szekularizált világban dolgozunk, megvan a lehetőségünk, hogy
Isten szeretetét tovább adjuk.
Sok embert látok magam körül, akik soha nem tennék be a lábukat a
gyülekezetbe, de szolgálatom eléri őket. Egyik nap egy kollégám
megkérdezte, hogy az elviselhetetlen pácienseket hogyan tudom olyan
türelemmel és szeretettel elhordozni. "Istenért teszem!" - válaszoltam.
Mindannyian kereshetjük az alkalmakat, hogy a hétköznapi feladatainkat
is Istennek végezzük.

Imádság: Istenünk, nyisd meg szemünket meglátni azokat, akiknek a te
szeretetedre van szükségük. Viselkedésünkkel hadd legyünk a te
szereteted és irgalmad bizonyságtevői. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Mindannyian szolgálattá tehetjük a hétköznapi feladatokat.
Malinda Fillingim (Georgia, USA)

IMÁDKOZZUNK A MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról