Csendes Percek október 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Okt. 2., P, 03:41:01 CEST


            2009. október 2. péntek            

1Kor 15,50-58.

50 Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten
országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. 51 Íme, titkot
mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el
fogunk változni. 52 Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó
harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak
feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. 53 Mert e
romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak
halhatatlanságba. 54 Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba
öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be,
ami meg van írva: "Teljes a diadal a halál fölött! 55 Halál, hol a te
diadalod? Halál, hol a te fullánkod?" 56 A halál fullánkja a bűn, a bűn
ereje pedig a törvény. 57 De hála az Istennek, aki a diadalt adja
nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! 58 Ezért, szeretett testvéreim,
legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr
munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

             AZ ÁHÍTATOS KÖNYV
             

Teljes a diadal a halál fölött! (1Kor 15,54)

Csütörtök délelőtt van. Csak állok, és nézem az üres ágyat. Miután
elvitték a matracot, a lepedőt és a párnát, csak egy egyszerű fémváz
maradt. Lesújt a szomorú valóság, hogy édesanyám, aki majdnem öt évet
töltött ebben az ágyban, meghalt. Szemem az éjjeliszekrényre téved, és
megpillantom a Csendes Percek-et a Bibliájára téve. Aktuális
emlékeztető számomra az Istennel eltöltött idő gyógyító erejére.
Indulok, hogy elintézzem a temetéssel kapcsolatos teendőket.
Néhány nappal később visszamegyek, hogy anya temetéséről beszámoljak
két volt szobatársának, Paulának és Joynak. Megdöbbenve látom, hogy már
el is foglalta valaki édesanyám ágyát. A hölgy rám mosolyog, miközben
leteszi édesanyám áhítatos füzetét. "Ezt a kis könyvet olvasgatom,
mióta ide kerültem. Nagyon sokat segít minden nap." - mondja.
Útban hazafelé azon tűnődöm, hogy többé már nem kell idejönnöm a
kórházba. De talán mégis el fogok jönni. Máskülönben a szoba új lakói
hogyan juthatnának hozzá a Csendes Percek-hez?
A halál nem a vég, sem nekem, sem anyámnak, csak egy új utazás, új
lehetőség, egy új nap kezdete Isten szolgálatában.

Imádság: Köszönjük Istenünk, hogy a szomorúság idején is békességedet
adod. Köszönjük, hogy új életet adsz nekünk, itt és az örökkévalóságban
is. Ámen.

A halál nem a vég, csak egy új kezdet.
Roland Rink (Gauteng, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN DOLGOZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról