Csendes Percek május 31.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Május. 31., V, 03:41:01 CEST


            2009. május 31. vasárnap            

ApCsel 2,1-11.

1 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen, 2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás
támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3 Majd
valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és
leszálltak mindegyikükre. 4 Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és
különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik,
hogy szóljanak. 5 Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor
Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. 6
Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar
keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. 7
Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: "Íme, akik beszélnek, nem
valamennyien Galileából valók-e? 8 Akkor hogyan hallhatja őket
mindegyikünk a maga anyanyelvén: 9 pártusok, médek és elámiták, és akik
Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és
Ázsiában, 10 Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén,
amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, 11 zsidók és
prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön
beszélnek az Isten felséges dolgairól."

            HATALOM ÉS FELELŐSSÉG
            

Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. (Mt 28,19)

A "Pókember" című film különös mondata, amikor Peter Parkernek (a
Pókembernek) azt mondja nagybátyja, Ben: "A nagy hatalommal nagy
felelősség is jár." Ben nem tudta, milyen naggyá lett unokaöccse, de
ezek a szavak mélyen megragadtak, amikor később nagy kihívásokkal
kellett szembenéznie.
Pünkösdkor Jézus tanítványai átélték a Szentlélek kiáradását, amely
betöltötte őket az Istentől jövő erővel a Krisztus-követéshez. De ehhez
az új erőhöz a másokért érzett felelősség is társult. Azt a
parancsolatot kapták, hogy a világban hirdessék mindenkinek Isten
szeretetét.
Isten hatalmas ereje a Szentlélek által Krisztus követői számára
elérhető, bár gyakran elfelejtkezünk erről a felkínált lehetőségről.
Talán nem tudunk elutazni a világ minden tájára, de amikor a
munkahelyünkre, az iskolába, az edzésre megyünk, vagy a szomszéd
városba utazunk, találkozunk olyan emberekkel, akiknek hallaniuk kell
Krisztusról. Milyen csodálatos, hogy az Isten evangéliuma hirdetésének
felelősségével együtt a Szentlélek erejét is kapjuk!

Imádság: Istenünk, bocsásd meg, hogy nem vesszük igénybe erődet, amely
segítene hatékonyabban bemutatni szeretetedet és megbocsátásodat. Ámen.

Isten a feladathoz a szükséges erőt is megadja.
Rosemary Gemmel (Renfrewshire, Skócia)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKKEL TALÁLKOZUNK A HÉTKÖZNAPOKBAN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról