Csendes Percek május 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Május. 23., Szo, 03:41:02 CEST


            2009. május 23. szombat            

Lk 24,13-35.

13 Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely
Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, 14 és
beszélgettek egymással mindarról, ami történt. 15 Miközben
beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük
szegődött, és együtt ment velük. 16 Látásukat azonban valami
akadályozta és nem ismerték fel őt. 17 Ő pedig így szólt hozzájuk:
"Miről beszélgettek egymással útközben?" Erre szomorúan megálltak. 18
Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: "Te
vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott
ezekben a napokban?" 19 "Mi történt?" - kérdezte tőlük. Ők így
válaszoltak neki: "Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt,
szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt; 20 hogyan adták
át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették
meg. 21 Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt.
De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. 22 Ezenfelül néhány
közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott
voltak a sírboltnál, 23 de nem találták ott a testét; eljöttek és azt
beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy
ő él. 24 El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és
mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban nem
látták." 25 Akkor ő így szólt hozzájuk: "Ó, ti balgák! Milyen rest a
szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! 26
Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így
megdicsőülnie?" 27 És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve
elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. 28 Így értek
el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha
tovább akarna menni. 29 De azok unszolták és kérték: "Maradj velünk,
mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!" Bement hát, hogy velük
maradjon. 30 És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret,
megáldotta, megtörte és nekik adta. 31 Erre megnyílt a szemük, és
felismerték, ő azonban eltűnt előlük. 32 Ekkor így szóltak egymásnak:
"Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor
feltárta előttünk az Írásokat?" 33 Még abban az órában útra keltek, és
visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a
velük levőket. 34 Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és
megjelent Simonnak. 35 Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és
hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.

           NEM LÉNYEGTELEN KERESÉS
            

Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük
szegődött, és együtt ment velük. (Lk 24,15)

A fenti igében két ember sétál az emmausi úton, és azokról a dolgokról
beszélgetnek, amelyek Jézus kereszthalálának napján történtek. Rengeteg
kérdés foglalkoztatja őket, amikre nem találnak választ. Jézus
csatlakozik hozzájuk, türelmesen végighallgatja az aggályoskodásukat,
és végül olyan választ ad nekik, amivel kitisztulnak a számukra addig
homályos dolgok. A történet központi kérdése az, hogy Jézus halott vagy
él?
Jézus ma is él, velünk van, és segít megválaszolni a kérdéseinket.
Micsoda vigasz tudni azt, hogy Jézus megérti a kételyeinket, mivel
jobban ismer minket, mint mi magunk! A küzdelmekkel és kételyekkel teli
időszakokban is szól hozzánk a Biblia olvasása vagy imádság közben.
Krisztus azt akarja, hogy tudjuk, ő ma is él, elkísér bennünket az
életutunkon és beszél hozzánk. A jelenlétét egy-egy lelki vihar
közepette megszólaló megnyugtató, halk hangon keresztül tapasztalhatjuk
meg, máskor pedig egy baráton vagy ismerősön keresztül szól hozzánk,
biztat és vigasztal. Krisztus azt ígérte, hogy velünk lesz a világ
végezetéig, mi pedig bízhatunk ebben az ígéretben.

Imádság: Urunk, segíts, hogy ne a jelentéktelen dolgokat hajszoljuk
életünk során. Segíts, hogy a te akaratod szerint kérdezzünk tőled és
meghalljuk válaszod. Ámen.

Krisztus minden kérdést szívesen fogad, és velünk van, miközben a
választ keressük.
Gavin Leverton (Fokváros, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK A KÉTELKEDŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról