Csendes Percek május 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Május. 15., P, 03:41:01 CEST


            2009. május 15. péntek            

Jn 14,15-27.

Jézus szavai: 15 "Ha szerettek engem, megtartjátok az én
parancsolataimat, 16 én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót
ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: 17 az igazság Lelkét, akit a
világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban
ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz." 18 "Nem hagylak
titeket árván, eljövök hozzátok. 19 Még egy kis idő, és a világ többé
nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. 20
Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én
pedig tibennetek. 21 Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja
azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az
én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat." 22 Így
szólt hozzá Júdás, de nem az Iskáriótes: "Uram, miért van az, hogy
nekünk akarod kijelenti magadat, és nem a világnak?" 23 Jézus így
válaszolt: "Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt
pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást
készítünk magunknak nála. 24 Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én
igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az
Atyáé, aki elküldött engem." 25 "Elmondom ezeket nektek, amíg veletek
vagyok. 26 A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az
Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent,
amit én mondtam nektek. 27 Békességet hagyok nektek: az én békességemet
adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen."

              SZAVAKON TÚL
              

Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk
kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik
értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. (Róm 8,26)

Mindig is szerettem a könyveket, a friss nyomdaszagúakat, a robosztus
sárgalapúakat, vagy a gyűrt olcsó kiadásokat. Kalandos helyekre visznek
a könyvek, így meseszerűnek tűnt, amikor egy csendes, távoli hegyi
településen egy kis könyvesbolt tulajdonosa lettem. Boldogan utaztam
minden hétvégén oda.
Egy kis idő múlva azonban alábbhagyott az első mámor. A gyermekeim
nélkülem mentek templomba. A Szentlélek arra vezetett, hogy imádkozzam
szeretett könyvesboltom eladásáért, hogy tudjak a gyerekekkel
gyülekezetbe járni, és életük lelki nevelésében részt venni. Szinte
azonnal felkértek lányom vasárnapi iskolás csoportjának vezetésére,
eladtam a könyvesboltot, könyvek ezreit, csak ezért, hogy a
legnagyszerűbb könyvet, a Bibliát tanulmányozhassam a lányom
osztályával. És megkaptam a szükséges lelki békémet.
Ha csak saját bölcsességünk szerint próbálunk élni, sokszor érezzük,
hogy valami hiányzik. Ha a Szentlélek vezetését követjük, arra az
életre találunk, amit Isten kínál nekünk, arra a teljes és boldog
életre.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts keresni a te útmutatásodat, mindenben,
amit teszünk. Ámen.

A Szentlélek vezet, hogy Isten szerint éljünk.
Nancy Madsen-Ostinato (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ OLVASNI TANULÓ DIÁKOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról