Csendes Percek május 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Május. 1., P, 15:15:56 CEST


           2009. május 1. péntek

Ruth 2,1-13.

1 Volt Naominak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jómódú ember 
az Elimelek nemzetségéből. 2 Azt mondta egyszer a móábi Ruth Naominak: Hadd 
menjek ki a mezőre kalászt szedni valaki után, akinek megnyerem a 
jóindulatát! Naomi azt felelte neki: Eredj, leányom! 3 El is ment, és kiérve 
a mezőre, szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségéből 
származó Boáz szántóföldje volt az.
4 Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak: Az ÚR 
legyen veletek! Azok így feleltek neki: Áldjon meg az ÚR! 5 Majd ezt mondta 
Boáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt: Ki ez a 
fiatalasszony? 6 A legény, az aratók felügyelője ezt felelte: Az a móábi 
fiatalasszony ő, aki Naomival jött meg Móáb mezejéről. 7 Azt kérte, hogy 
hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött 
ide, és talpon van reggeltől mostanáig; alig pihent egy keveset. 8 Ekkor azt 
mondta Boáz Ruthnak: Hallgass ide, leányom! Ne menj te más mezőre 
szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáim nyomában! 
9 Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk! Megparancsoltam a 
szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az 
edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. 10 Ruth arcra 
borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak: Hogyan nyerhettem el 
jóindulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok? 11 Boáz 
így válaszolt neki: Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél 
férjed halála után: hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és 
hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. 12 
Fizessen meg tetteidért az ÚR, legyen bőséges jutalmad az ÚRtól, Izráel 
Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. 13 Az asszony 
pedig ezt mondta: Milyen jóindulatú vagy hozzám, uram, hiszen 
megvigasztaltál engem, és szívesen beszéltél szolgálóddal, pedig én még a 
szolgálód sem vagyok.

           IDŐ ÉS HELY

Ha learatod aratni valódat a mezőn, és ott felejtesz egy kévét a mezőn, ne 
menj vissza fölvenni. Ha levered olajfád termését, utána már ne szedegess, 
maradjon az a jövevénynek, árvának és özvegynek. (5Móz 24,19-21)
Amikor Ruth és Noémi megözvegyültek, hajléktalanokká, éhezőkké váltak, el 
tudták látni magukat abból, amit Boáz földjén gyűjtögettek. Boáz a 
könyörületesség parancsát követve hagyott egy kis gabonát a földjén, és a 
gyűjtögetőket ezzel az áldással fogadta: "Az Úr legyen veletek".
Mit mond nekem ez a bibliai szakasz a nagylelkűségről és a rászorulókkal 
való törődésről? Nincs se földem, se szőlőskertem, de van határidőnaplóm. 
Megtanulhatnék időt hagyni, és segíteni azoknak, akiknek élelemre vagy 
menedékhelyre van szükségük, vagy egyéb könyörületességre.
A nem betervezett szabad idő meghagyása megszabadít attól az aggódástól, 
hogy mi lesz a következő teendő. Szabad időt hagyva marad időnk a barátokkal 
való beszélgetésre vagy a szomszéd megvendégelésére. Szabad helyet hagyva 
határidőim között segít lelassulni, és arra gondolni, hogy az Isten 
kegyelmét hogyan továbbíthatom mások felé.

Imádság: Istenünk, te mindig figyelmet fordítasz ránk. Segíts, hogy mi is 
tudjunk időt fordítani másokra. Ámen.

Ha mindig sietünk, a segítés szent pillanatait és lehetőségeit hagyjuk ki.
Amy Fryar Kennedy (Michigan, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK TÚL ZSÚFOLT A NAPTÁRUK!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról