Csendes Percek március 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Már. 29., V, 03:41:01 CEST


           2009. március 29. vasárnap           

1Thessz 5,6-24.

6 Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és
józanok. 7 Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek,
éjjel részegednek meg. 8 Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk,
legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint
sisakot, az üdvösség reménységét. 9 Mert az Isten nem haragra rendelt
minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus
által, 10 aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk,
vele együtt éljünk. 11 Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a
másikat, ahogyan teszitek is.
12 Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik
fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is
titeket, 13 és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással
békességben. 14 Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket,
biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek
türelmesek mindenkihez. 15 Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a
rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és
mindenki iránt. 16 Mindenkor örüljetek, 17 szüntelenül imádkozzatok, 18
mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által
a ti javatokra. 19 A Lelket ne oltsátok ki, 20 a prófétálást ne
vessétek meg, 21 de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, 22 a
gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
23 Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és
őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben,
feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 24 Hű az, aki
elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt.

              SEGÍTŐ SZAVAK
              

Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan
teszitek is. (1Thessz 5,11)

Amikor lányom hatéves volt, hasi műtéten mentem keresztül. Utána egy
darabig nem tudtam lehajolni. Amikor először meg tudtam ezt tenni, hogy
fölvegyek valamit a padlóról, kislányom lelkesen felkiáltott: "Mami,
elérted! Ez azt jelenti, gyógyulsz!" Habár a hajolás fájdalmas volt,
szavai megvigasztaltak.
Azért bátorítunk másokat, hogy erősítsük őket. Pál buzdította a
thesszalonikaiakat, hogy bátorítsák, segítsék egymást, és legyenek
türelmesek. Ez Isten akarata számunkra is. Amikor tudatosan úgy
döntünk, hogy másokat pozitív megjegyzéssel, dicsérettel, megértéssel
bátorítunk, Isten használ bennünket. Szavaink bátorságot és reményt
önthetnek másokba.
A bátorítás készségünkké válhat, ha napjaink szerves részévé válik a
Szentírás útmutatásainak követése. Az 1Thessz 5,16-18 elmondja, hogyan:
"Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát
adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra."

Imádság: Istenünk, segíts, hogy mindig örvendjünk, imádkozzunk, és
hálát adjunk, ezzel másokat is bátorítva. Ámen.

Kinek van ma szüksége a bátorításomra?
Danita Donnachie (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ELBÁTORTALANODOTTAKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról