Csendes Percek március 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Már. 23., H, 03:41:02 CET


            2009. március 23. hétfő            

Mt 21,12-17.

12 Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a
templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a
galambárusok székeit pedig felborította, 13 és ezt mondta nekik: "Meg
van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig rablók
barlangjává teszitek." 14 Azután vakok és bénák mentek hozzá a
templomba, és meggyógyította őket. 15 Amikor pedig a főpapok és az
írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket,
akik a templomban ezt kiáltották: "Hozsánna a Dávid Fiának!" - haragra
lobbantak, 16 és így szóltak hozzá: "Hallod, mit mondanak ezek?" Jézus
pedig így válaszolt nekik: "Hallom. Sohasem olvastátok: Gyermekek és
csecsemők szája által szereztél dicséretet?" 17 Erre otthagyva őket
kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát.

              ISTEN GYERMEKE
              

Jézus így válaszolt: "Sohasem olvastátok: Gyermekek és csecsemők szája
által szereztél dicséretet?" (Mt 21,16)

2006-ban az Ohio-beli Columbusban meglátogattam egy gyülekezetet, ahol
találkoztam a hatéves kis Aaronnal. Azt mondta nekem: "Nézd, milyen
erős vagyok!" Azután megmutatta kis felsőtestét, melyen egy súlyos
műtéti heg volt látható. Elmondta, hogy további műtétek várnak rá a
napokban. Ma azonban ő is részt vett a "Az Isten világosságának útja"
nevű liturgikus körmeneten.
A délutáni istentiszteleten Aaront a lelkész vitte az ölében, amint
másokkal együtt körben elhaladtak az Úr asztala körül. Soha nem fogom
elfelejteni Aaron sugárzó arckifejezését, amint mellettem elhaladt.
Abban a percben szinte kézzelfoghatóan éreztem Isten jelenlétét.
Végtelen és tökéletes szeretete megéreztette velem, hogy még ebben az
erőszakkal teli világunkban is az Aaronhoz hasonló emberek áldásunkra
vannak, Isten ajándékai számunkra.
Nem sokkal ezután Aaron meghalt. De eleget élt ahhoz, hogy sokak életét
megérintse, az enyémet is. Most, amikor csak elcsüggedek, eszembe jut
az a körmenet. Lelkem megújul, és új erőt kapok a naponkénti
továbbhaladáshoz, hogy ehhez a kisfiúhoz hasonlóan az Isten
világosságában járjak.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy kiábrázolod jelenlétedet mások
orcáján. Ámen.

Ma Isten arcát fogom keresni a közelemben lévők arcában.
Bertha Todd de Villalpando (Új-León, Mexikó)

IMÁDKOZZUNK A MŰTÉT ELŐTT ÁLLÓ GYERMEKEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról