Csendes Percek március 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Már. 22., V, 03:41:01 CET


           2009. március 22. vasárnap           

2Kor 9,10-10,6.

10 Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és
megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja "igazságotok gyümölcsét."
11 Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely
hálaadást szül az Isten iránt általunk. 12 Mert ennek a szolgálatnak az
ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat
hálaadásra is indít az Isten iránt. 13 Mert e szolgálat
eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért,
amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a
jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. 14 És
ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága
bőven kiáradt rátok. 15 Hála legyen az Istennek kimondhatatlan
ajándékáért!
1 A Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek titeket én, Pál,
aki - némelyek szerint - szemtől szemben ugyan alázatos vagyok
közöttetek, de távollétemben erélyes vagyok hozzátok; 2 kérlek titeket,
hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem annak a
meggyőződésnek az alapján, amellyel merészen akarok fellépni
némelyekkel szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. 3
Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; 4 hadakozásunk
fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében
erődítmények lerombolására. 5 Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és
minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és
foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, 6
és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor
teljességre jut a ti engedelmességetek.

              CÉLTUDATOSSÁG
              

Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért! (2Kor 9,15)

A lelkészünk kért, hogy az istentiszteleten beszéljek a tanítványságról
a 2Kor 9,10-10,10 alapján. Készülődésemben úgy láttam, hogy beszédem
középpontjában az örök élet és a bűnbocsánat ajándékának kell állnia,
amely Jézus Krisztus halála és feltámadása által lehet a miénk. Nem
fizethetünk meg Istennek ezért az ajándékért, de hálásak lehetünk érte.
De felajánlhatjuk neki pénzünket, időnket, tehetségünket, hogy segítsük
ezáltal az isteni cél megvalósulását. Élelmet, ruházatot és hajlékot
kell biztosítanunk a szegényeknek, gyógyítani a betegeket, és
bizonyságot tenni a világnak Jézusról.
Az Isten ismerete megváltoztatja gondolkodásunkat: az élet nem
magunkról szól, Isten bennünk való munkálkodása a lényeg. Ha
kiszolgáltatjuk Isten vezetésének életünk minden szegletét, hatékonyabb
tanítványai leszünk. Nem csak másoknak jelentünk áldást, hanem mi is
áldásban részesülünk; azt a bizodalmat nyerjük, hogy ő megelégíti
minden szükségünket. Isten növeli bennünk a céltudatosságot és a
békességet, amelyek az isteni kegyelemnek átadott életből fakadnak.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük Fiadban, Jézus Krisztusban adott
ajándékodat. Segíts benned bíznunk, amint egyre inkább odaszánjuk
magunkat szolgálatodra. Ámen.

Szolgálatunk közben mások is csatlakoznak istentiszteletünkhöz.
William Buxton (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ANYAGILAG NEHÉZ HELYZETŰ GYÜLEKEZETEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról