Csendes Percek március 20.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Már. 20., P, 03:41:02 CET


            2009. március 20. péntek            

1Sám 3,1-10.

1 Az ifjú Sámuel pedig az ÚR szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban
az időben ritkaság volt az ÚR igéje, nem volt gyakran látomás. 2 Egy
napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már
homályosodni kezdett, alig látott. 3 Az Isten mécsese még nem aludt el,
és Sámuel ott feküdt az ÚR templomában, ahol az Isten ládája volt. 4 Az
ÚR szólította Sámuelt, és ő így felelt: Itt vagyok. 5 Majd odafutott
Élihez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így
válaszolt: Nem hívtalak, menj vissza, feküdj le! Elment tehát, és
lefeküdt. 6 De újra szólította az ÚR Sámuelt, Sámuel pedig fölkelt,
odament Élihez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így
felelt: Nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le! 7 Sámuel még nem
ismerte az URat, mert az ÚR még nem jelentette ki igéjét neki. 8 Az ÚR
azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint
odament Élihez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette
meg Éli, hogy az ÚR szólítja az ifjút. 9 Azért ezt mondta Éli
Sámuelnek: Menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mondd: Szólj, URam,
mert hallja a te szolgád! Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. 10 Az
ÚR pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel!
Sámuel pedig így felelt: Szólj, mert hallja a te szolgád.

              AKTÍV FIGYELÉS
              

Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel,
Sámuel! Sámuel pedig így felelt: Szólj, mert hallja a te szolgád. (1Sám
3,10)

A múltkor felvettem videóra egy felvonulást a városunkban. Amikor
hazaérkeztem, kaptam egy telefonhívást az egyik jó barátomtól, aki
maskarába öltözötten vonult a menetben. Egy kicsit bosszantotta, hogy
nem vettem észre. Nyilván azért történt ez meg, mert be volt öltözve.
Ráadásul, nem hallottam, amikor mellettem elhaladva a nevemet
kiáltotta. Zavarba jöttem, és lejátszottam a videofelvételt.
Meglepetésemre a kazettán jól hallható volt, amint vagy hatszor
hangosan kiáltja a nevemet. Hogy-hogy nem vettem észre?
Az eseményre visszagondolva, azt hiszem, annyira elvonták figyelmemet a
színes fények, a zene, és a különféle ételek kavargó illata, hogy a
barátom hangjára már nem tudtam figyelni. Vajon hányszor szól hozzánk
Isten, és nem halljuk szavát? Sokszor annyira magunkra összpontosítunk,
és úgy lekötnek napi teendőink, hogy nem figyelünk Isten szavára.
Isten sokféle módon szólhat hozzánk, például a Szentírás szavaiban,
istentiszteleten, egy jó könyv sorain keresztül, vagy egy hívő barát
által. Sámuelhez hasonlóan megtanulhatjuk, hogyan ismerhetjük fel Isten
szavát. Szeretnék most Isten útmutatásáért imádkozni, és aktívan
figyelni válaszára.

Imádság: Istenünk, segíts a figyelmünket elterelő körülményektől
elfordulnunk, hogy meghalljuk hangodat. Ámen.

Figyeljünk ma különösen az Isten hangjára.
Jerry Bragalone (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK ISTEN SZAVÁNAK MEGHALLÁSÁÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról