Csendes Percek március 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Már. 15., V, 03:41:01 CET


           2009. március 15. vasárnap           

Lk 19,1-10.

1 Ezután Jerikóba ért Jézus, és áthaladt rajta. 2 Élt ott egy Zákeus
nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. 3 Szerette volna látni, hogy ki
az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. 4 Ezért
előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra
kellett elmennie. 5 Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá:
"Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom." 6
Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. 7 Akik ezt látták,
mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: "Bűnös embernél szállt meg." 8
Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: "Uram, íme, vagyonom
felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a
négyszeresét adom vissza neki." 9 Jézus így felelt neki: "Ma lett
üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. 10 Mert az
Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet."

             SZERETŐ KEDVESSÉG
             

A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a
tiszteletadásban egymást megelőzők. (Róm 12,10)

Valamelyik nap egy 10 év körüli kislányt figyeltem, amint átnyújt egy
csodaszép rózsát egy idős hölgynek ezekkel a szavakkal: "Isten áldja".
A nő, aki szemmel láthatóan ágrólszakadt hajléktalan volt, felkiáltott:
"Soha életemben nem köszöntött még senki ilyen kedvesen! Köszönöm,
kicsikém." Egy szerető gesztus, szó vagy tett nagy hatással lehet
másokra.
Jézus ezt azzal mutatta be, hogy elfogadta az embereket, és beszélt
velük. Amikor a vámszedő Zákeussal találkozott, nem ítélkezve
szólította meg őt. Nem ítélte el. Ehelyett inkább barátként fordult
hozzá: "Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell
megszállnom." (Lk 19,5)
A szeretet, elfogadás, vagy bátorítás egy szava a megfelelő pillanatban
a szeretetet mutathatja, és megváltoztathatja egy másik ember életét.

Imádság: Urunk, taníts minket a te szeretetedet szavakkal és kedves
tettekkel minden nap kinyilvánítani. Ámen."

Minden szeretettel teli cselekedet jó irányba változtatja a világot.
Lillián Saldana Campos (Holguin, Kuba)

IMÁDKOZZUNK A HAJLÉKTALANOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról