Csendes Percek március 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Már. 14., Szo, 03:41:01 CET


           2009. március 14. szombat            

Mt 18,21-35.

21 Akkor Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle: "Uram, hányszor
vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még
hétszer is?" 22 Jézus így válaszolt: "Nem azt mondom neked, hogy
hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is. 23 Ezért hasonló a mennyek
országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. 24
Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal
volt adósa. 25 Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr,
hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és
fizessen. 26 A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy
türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. 27 Az úr pedig
megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. 28 Amikor
azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával,
aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt
mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! 29 Szolgatársa ekkor leborult
előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek
neked. 30 De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg
meg nem fizeti tartozását. 31 Amikor szolgatársai látták, hogy mi
történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak
mindazt, ami történt. 32 Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt
hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél
nekem. 33 Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon,
amint én is megkönyörültem rajtad? 34 Ekkor haragra lobbant ura, és
átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. 35
Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem
bocsátotok, mindenki az ő atyjafiának."

            KEGYELEM VAGY ÍTÉLET?
            

Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. (Mt 7,2)

Az éttermi kiszolgálás siralmas volt. Túl sokáig vártunk a pincérre, az
ételre és a számlára. Ami egy kellemes vacsorának indult, végül
bosszúságba torkollt.
Várakozás közben azon morfondíroztunk, hogy tudnánk kimutatni az
elégedetlenségünket, akár büntethetnénk a pincért azzal is, hogy csak
kevés borravalót adunk. Amikor megérkezett a számla, nekem lett volna
alkalmam nemtetszésemet kifejezni, mégis a "köszönöm" szó jött a
számra. Hirtelen borzasztóan elszégyelltem magam. Habár nem ismertem a
késlekedés körülményeit, mégis megítéltem a pincért.
Jézus kérte, hogy ne ítéljünk másokat, mert minket is olyan mértékkel
fognak megítélni. Hiszen Jézus is irgalmat mutatott irántunk és
megbocsátott ahelyett, hogy úgy bánt volna velünk, ahogy
megérdemelnénk. A szolga példázatát mondta el, akinek nagy adósságot
engedtek el, de megszidták, amikor ő nem volt hajlandó elengedni egy
sokkal kisebb adósságot.
Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik megbántottak, felhergeltek,
vagy cserbenhagytak minket. Választhatjuk a durva, büntető magatartást
velük szemben, vagy járhatunk Jézus útján, kegyelmet, és megbocsátást
mutatva.

Imádság: Atyánk, bocsásd meg, hogy megítélünk másokat. Segíts kegyelmet
gyakorolni, ahogy te is megkegyelmeztél nekünk. Ámen.

Ítélkezni bűn, de könnyű. Megbocsátani helyes, de nehéz.
Marilyn Lyttle (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÉTTERMI DOLGOZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról