Csendes Percek március 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Már. 5., Cs, 03:41:02 CET


           2009. március 5. csütörtök           

Mt 25,31-40.

Jézus szavai: 31 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és
vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32
Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól,
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb
keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így
szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény
voltam, és befogadtatok, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg
voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni,
hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38
Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek,
hogy felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
elmentünk volna hozzád? 40 A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg."

              ÉLŐ ISTENÜNK
              

Él az Úr! (2Sám 22,47)

Előző főnököm kórházba került. Úgy gondoltam, illene elmennem
meglátogatni, hiszen saját fiaként szeretett. Azonban, mielőtt tudomást
szereztem a betegségéről, már szinte percre beosztottam régóta áhított
szabadnapomat. És bár éreztem, hogyha ezek után csak saját terveimhez
ragaszkodnék, az nagyon önző viselkedés lenne, mégis haboztam.
Aznap, amikor esedékes lett volna a látogatás, bibliaórára mentem a
gyülekezetbe. Bibliaolvasás közben a szemem a következő szakaszhoz ért:
"Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám
áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített
országot. Mert éheztem, és ennem adtatok... beteg voltam és
meglátogattatok" (Mt 25,34-36). Ezek után egyértelmű volt számomra az
Isten akarata, hogy meglátogassam a volt főnökömet.
Nagyon örült, amikor meglátott. Éreztem, hogy az én látogatásomra volt
szüksége, és Istennek tetszett, hogy mellette látott. Abban a
pillanatban Isten valóságosabb volt számomra, mint előtte bármikor.
Megértettem, hogy Isten a Biblián keresztül beszél hozzánk, és rajtunk
keresztül munkálkodik a környezetünkben.

Imádság: Szeretet Istene, segíts, hogy soha ne felejtsük el, hogy
vezetni akarsz bennünket. Segíts, hogy rád merjük bízni magunkat
teljesen. Ámen.

Ha Isten vezetését kérjük és várunk, megmutatja, mit tegyünk.
Yasuo Ogawa (Kagawa, Japán)

IMÁDKOZZUNK KORÁBBI MUNKATÁRSAINKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról