Csendes Percek március 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Már. 1., V, 03:41:01 CET


           2009. március 1. vasárnap            

Lk 9,51-62.

51 Amikor közeledett Jézus felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy
felmegy Jeruzsálembe, 52 és követeket küldött maga előtt. Azok útnak
indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást
készítsenek neki. 53 De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe
szándékozott menni. 54 Látva ezt tanítványai, Jakab és János így
szóltak: "Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből,
és égesse meg őket!?" 55 De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket,
(és ezt mondta: "Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, 56 mert az
Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy
megmentse.") Aztán elmentek egy másik faluba.
57 Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: "Követlek, akárhova
mégy." 58 Jézus azonban így felelt: "A rókáknak barlangjuk van, és az
égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania."
59 Egy másikhoz pedig így szólt: "Kövess engem!" De ő ezt kérte: "Uram,
engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat." 60 Jézus így
válaszolt neki: "Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig
menj el, és hirdesd az Isten országát!" 61 Egy másik is ezt mondta:
"Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam
népétől." 62 Jézus pedig így felelt: "Aki az eke szarvára teszi a
kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára."

           HA NINCS IS KEDVEM HOZZÁ
           

Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy
Jeruzsálembe. (Lk 9,51)

A helyi keresztyén ifjúsági szervezet tornatermében szoktam edzeni, egy
kis kocogással kezdek minden nap. Egyik nap nem volt kedvem futni,
hamar abba akartam hagyni, de még 17 kör volt előttem.
Folytattam, második, harmadik, negyedik kör - mindegyiknél nyögtem,
hogy abbahagyom. Aztán a belső hang azt súgta: Az elszántságodat nem
azon mérheted le, mit viszel végbe, amikor kedved van hozzá. Sokkal
inkább azon, mit tudsz megtenni, amikor nincs is igazán kedved.
Hasonlóképpen, a böjti időszak is néha olyasmit kíván tőlünk, amihez
nincs kedvünk. A fegyelem példaképe Jézus. Amikor elindult Jeruzsálem
felé, tudta, hogy ez a kereszthez vezető út, amihez nem igen volt
kedve, de mégis elindult.
Lelkünk úgy formálódik, hogy ellenállunk a kísértésnek, és elindulunk
Jézussal a kereszt felé. A böjt hat hetében úgy érezhetjük magunkat,
mint a 18 körös futásnál. Megvan bennünk az elszántság, hogy
nekifogjunk? Képesek vagyunk a folytatásra, ha nincs is kedvünk hozzá?
Gondoljunk arra, hogy nem egyedül futjuk a távot, hanem másokkal, és
azzal az egyetlennel, aki az erőt is megadja, a böjti szakasz
"megfutásához".

Imádság: Istenünk, ahogy Fiadat követjük a kereszt felé, erősítsd
lelkünket, hogy oda is elmenjünk, ahová nincs kedvünk, hogy tanúi
lehessünk a húsvét hajnalának. Ámen.

Hogyan követem Krisztust a húsvét felé vezető úton?
Gregory M. Weeks (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KÖNNYEN FELADJÁK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról