Csendes Percek június 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Jún. 17., Sze, 03:41:02 CEST


            2009. június 17. szerda            

1Kor 13,4-13.

4 A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 5 Nem viselkedik bántóan, nem keresi
a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. 6 Nem örül
a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 7 Mindent elfedez, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltűr. 8 A szeretet soha el nem múlik. De
legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás:
meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. 9 Mert töredékes az
ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. 10 Amikor pedig eljön a
tökéletes, eltöröltetik a töredékes. 11 Amikor gyermek voltam, úgy
szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam,
mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki
dolgokat. 12 Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig
színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok
ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. 13 Most azért megmarad a
hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a
szeretet.

             CSALÁDI HASONLÓSÁG
             

Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról
fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek
egymást. (Jn 13,34-35)

Férjem családja minden tagjának lábfején van egy dudor; férjemnek,
szüleinek, bátyjainak és nővéreinek is, így a mi összes gyermekünknek
is. Nem okoz ez nekik semmiféle kényelmetlenséget. A különös kis dudor
a családhoz tartozás jele. Nekem persze, mint házasság révén a családba
kerülőnek, és nem vér szerint oda tartozónak, nincs ilyen
megkülönböztető jegyem.
Akik a Krisztusban való hit által összetartoznak, azoknál
kifejlődhetnek megkülönböztető jellemvonások. Amint a fa megismerhető
gyümölcséről, mi is felismerhetők lehetünk a Lélek gyümölcseiről,
különösen a szeretetről (Gal 5,22-23). Jézus azt mondta: "Arról fogja
megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek
egymást." A lényeg az igevers kezdésében van: "ahogyan én szerettelek
titeket" (Jn 13,34). Hogyan szeretett minket Jézus? Áldozatosan,
feltétel nélkül, azzal a szeretettel, melynek forrása Isten szívéből
fakad.
Ezt a szeretetet mi is megkaphatjuk, ha Krisztus bennünk lakozik.
Könnyű szeretni a szeretetre méltó embert, majd mindenki képes erre (Mt
5,46). De a feltétel nélküli szeretetre, az önmagát adó szeretetre
felfigyel a világ.

Imádság: Urunk, segíts a te szereteteddel szeretni az embereket, hogy
lássák az egy családhoz tartozásunkat. Ámen.

Hogyan láthatják az emberek a bennem lakozó Istent?
Collette Williams (Dél-Ausztrália, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÚGY ÉRZIK, NEM SZERETIK ŐKET!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról