Csendes Percek július 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Júl. 25., Szo, 03:41:01 CEST


            2009. július 25. szombat            

Róm 10,8-17; 1Kor 1,18-30.

8 "Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben", mégpedig a
hit igéje, amelyet mi hirdetünk. 9 Ha tehát száddal Úrnak vallod
Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból,
akkor üdvözülsz. 10 Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és
szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. 11 Az Írás is így szól: "Aki
hisz őbenne, nem szégyenül meg." 12 Nincs különbség zsidó és görög
között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki
segítségül hívja; 13 amint meg van írva: "Aki segítségül hívja az Úr
nevét, üdvözül."
14 De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is
higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető
nélkül? 15 És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva:
"Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!" 16
Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan
Ézsaiás mondja: "Uram, ki hitt a mi beszédünknek?" 17 A hit tehát
hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.
18 Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik
elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. 19 Mert meg van
írva: "Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét
elvetem." 20 Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem
tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? 21 Mivel tehát a világ
a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében,
tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a
hívőket. 22 És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig
bölcsességet keresnek, 23 mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a
zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, 24 de
maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten
ereje és az Isten bölcsessége. 25 Mert az Isten "bolondsága" bölcsebb
az emberek bölcsességénél, és az Isten "erőtlensége" erősebb az emberek
erejénél. 26 Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim; nem
sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek,
hatalmasok vagy előkelők. 27 Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a
világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat
választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy
megszégyenítse az erőseket: 28 és azokat választotta ki az Isten, akik
a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy
semmikké tegye a valamiket; 29 hogy egyetlen ember se dicsekedjék az
Isten színe előtt. 30 Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban
vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá,
megszentelődéssé és megváltássá, 31 hogy amint meg van írva: "Aki
dicsekszik, az Úrral dicsekedjék."

             ISTEN MENTŐKÖTELE
             

Előtökbe adtam az életet és a halált... Válaszd hát az életet, hogy
élhess te és utódaid is! (5Móz 30,19)

Nemrég egy dokumentumfilmben láttam, amint a tengeri mentőosztag
kimenekített két embert, akik három szenvedéssel teli napot és éjszakát
töltöttek a tengeren. Kereskedelmi halászhajójuk szörnyű viharba
keveredett, amiben a legénység többi tagja életét vesztette. Amikor
kimenekítették ezt a két embert, nemcsak láttam, hanem át is éreztem a
hálájukat és örömüket. A halál torkából menekültek meg.
E drámai esemény után elgondolkodtam, Isten hogyan próbálja megkeresni
és megmenteni az elveszetteket. Az életmentők az életüket kockáztatva
próbálnak másokat vészhelyzetből kimenteni. Lelki értelemben Isten
ugyanezt teszi értünk, amikor Jézus kereszthalálával örök életet kínál
fel számunkra. El tudjuk képzelni, hogy van olyan ember, aki
visszautasítaná, hogy megmentsék az életét?
Minden nap több millió ember marad elveszett, messze sodródva, és
elválasztva szerető Megváltónktól, Jézus Krisztustól. A hívőknek,
akiket már megmentett Isten, kiváltsága és kötelessége felajánlani
Isten kegyelmi ajándékát azoknak, akiket még az élet háborgó tengerében
való megfulladás veszélye fenyeget. Számukra ez élet-halál kérdése.

Imádság: Istenünk, emlékeztess minden nap arra, hogy másokkal megosszuk
az örömhírt. Vezess minket Szentlelkeddel azokhoz, akiknek szüksége van
szeretetedre. Ámen.

Segíthetünk valakinek, ha beszélünk a hitünkről.
Donald L. Maly (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÉLETMENTŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról