Csendes Percek július 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Júl. 18., Szo, 03:41:01 CEST


            2009. július 18. szombat            

Ézs 65,17-25.

Ezt mondja az ÚR: 17 Mert én új eget és új földet teremtek, a régire
nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe.
18 Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek.
Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre.
19 Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem
hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja.
20 Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öreg
ember, aki magas kort nem ér. Mert a legfiatalabb is százéves korában
hal meg, és aki nem ér meg száz évet, átkozottnak számít.
21 Házakat építenek, és laknak bennük, szőlőket ültetnek, és élvezik
gyümölcsüket.
22 Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más
élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim
maguk élnek munkájuk eredményéből.
23 Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az ÚR áldott
népe ez, ivadékaival együtt.
24 Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már
meghallgatom.
25 A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a
marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent
hegyemen senki - mondja az ÚR.

              ÚJ TEREMTÉS
               

Új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem
jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit
teremtek. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre.
(Ézs 65,17-18)

Mielőtt elköltöztem otthonomból, ahol húsz évig éltem, szeretett
kertemből gondosan összegyűjtöttem kedvenc virágaim magvait. Azonnal
elültettem őket új házam udvarán. De nagy szomorúságomra semmi nem kelt
ki belőle, mert a klíma más volt, egyáltalán nem megfelelő a déli
növényeim számára. Hiszen hétszáz mérfölddel északabbra költöztem!
Így ahelyett, hogy megpróbáltam volna újra létrehozni a régi kertet, az
első nyarat azzal töltöttem, hogy megfigyeltem a virágokat, amelyek az
új helyen nyíltak, így a vázámból sem hiányoztak soha a gyönyörű
virágok. Elhatároztam, hogy a következő tavasszal egy új kertet építek,
olyat, ami összhangban van az ottani növényekkel. Az új kertem más
lett, de a maga módján ugyanolyan szép, mint a régi.
Azt is megértettem, hogy nekem is változásra van szükségem ahhoz, hogy
beilleszkedjek az új környezetembe. Istenre bíztam, a tökéletes
kertészre, aki újjáteremt, hogy virágozni tudjak, bárhol is vagyok.

Imádság: Drága Urunk, adj bölcsességet és türelmet, hogy várjuk és
meglássuk új teremtésedet az életünkben. Ámen.

Gyönyörködjünk az újban, amit Isten alkot az életünkben.
Sarah Schaller Linn (Wisconsin, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÚJ HELYRE KÖLTÖZNEK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról