Csendes Percek július 10.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Júl. 10., P, 03:41:01 CEST


            2009. július 10. péntek            

Jón 3-4.

1 Az ÚR igéje másodszor is szólt Jónáshoz: 2 Indulj, menj Ninivébe, a
nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked!
3 Jónás elindult, és elment Ninivébe az ÚR szava szerint. Ninive pedig
nagy városa volt Istennek: három nap kellett a bejárásához. 4 Elindult
tehát Jónás befelé a városba egynapi járásra, és ezt hirdette: Még
negyven nap és elpusztul Ninive! 5 Ninive lakosai azonban hittek
Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja-nagyja.
6 Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról,
levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült.
7 Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a
következőket: Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit
meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak! 8 Öltsön zsákruhát
ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg
mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel! 9 Ki tudja,
talán felénk fordul, és megszán az Isten, lelohad lángoló haragja, és
nem veszünk el! 10 Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a
rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és
nem tette meg.
1 Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. 2 Így
imádkozott az ÚRhoz: Ó, URam! Gondoltam én ezt már akkor, amikor még
hazámban voltam! Azért akartam először Tarsísba menekülni, mert tudtam,
hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a
szereteted, és még a rosszat is megbánod. 3 Most azért URam, vedd el az
én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem! 4 Az ÚR azonban ezt
kérdezte: Igazad van-e, hogy haragszol?! 5 Azután kiment Jónás a
városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy
kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a
várossal. 6 Az ÚRisten pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás
fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszulléttől. Jónás
nagyon örült a bokornak. 7 Isten azonban úgy intézte, hogy másnap
hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. 8
Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél
támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta
magának, és azt mondta: Jobb meghalnom, mint élnem! 9 Akkor Isten ezt
kérdezte Jónástól: Igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt?
Ő így felelt: Igazam van! Haragszom mindhalálig! 10 Az ÚR ezt mondta:
Te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te
neveltél; amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. 11
Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint
tizenkétszer tízezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a
jobb és a bal kezük között? És ott a sok állat is!

             MEGLEPŐ IRGALOM
              

Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint
tizenkétszer tízezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a
jobb és bal kezük között? (Jón 4,11)

Isten arra utasította Jónást, hogy Asszíria fővárosának vigye el az
ítélet üzenetét. Amikor Jónás átadta az üzenetet, egész Ninive böjtölt,
zsákba öltözött és imádkozott. Ki tudja - mondta a király - hátha Isten
megkegyelmez. Amikor Jónás meghallotta megtérésüket és Isten
kiterjesztett kegyelmét, haragra gerjedt, mert azt akarta, hogy Isten
kegyetlen ítélete sújtsa őket.
Amikor az emberek meghallják, hogy asszír vagyok, megkérdezik: "mint a
Bibliában?" Igen! Az ókorban az asszírok örömüket lelték, hogy más
királyságokat terrorizáljanak, különösen Izraelt. Isten megítélte
Asszíriát, de megóvta az embereket. Igaz, a birodalom, Kr.e. 625-ben
felbomlott, de ma is sok ezer asszír él szétszórva a világban, és az
elsők között fogadtuk el a jó hírt. Emiatt, számtalan üldöztetést
tűrtünk évszázadokon keresztül. A Közel-Keleten élő keresztyén
asszírokat ma is üldözik, mivel nem az iszlám hitet követik.
Megköszönhetjük Istennek, hogy Jónás által figyelmeztette a népet.
Van-e olyan valaki, akire Jónáshoz hasonlóan Isten haragját akarjuk
kérni? Ehelyett, Isten kérése, hogy szeressük, irgalmat és kegyelmet
gyakoroljunk iránta. Az engedelmes szeretet segít abban, hogy valaki
életet találjon Krisztusban.

Imádság: Urunk, segíts, azokat is szeretnünk, akiket nehéz. Hadd tudjuk
szeretetedet hinteni szerte a világban. Ámen.

A bennünk munkálkodó isteni szeretet megmentheti a világot!
Sabrina Savra (Illinois, USA)

IMÁDKOZZUNK A KÖZEL-KELETI KERESZTYÉNEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról