Csendes Percek július 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Júl. 3., P, 03:41:02 CEST


            2009. július 3. péntek            

Zsolt 30.

1 Zsoltár, templomszentelési ének. Dávidé.
2 Magasztallak, URam, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim
örüljenek bajomon.
3 URam, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem.
4 URam, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem
roskadtam a sírba.
5 Zengjetek az ÚRnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét!
6 Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme.
Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás.
7 Míg jó dolgom volt, azt gondoltam: Nem tántorodom meg soha.
8 URam, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De ha elrejtetted
orcádat, én megrettentem.
9 Hozzád kiáltok, URam! Így esedezem az ÚRhoz:
10 Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e
neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet?
11 Hallgass meg, URam, kegyelmesen, légy segítségemre, URam!
12 Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe
öltöztettél.
13 Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, URam,
Istenem!

              KÖSZÖNETMÉRŐ
              

Örökké magasztallak, Uram, Istenem! (Zsolt 30,13)

Nemrég vettem egy lépésszámlálót, ami arra való, hogy a derékszíjamra
csatolva az aznap megtett lépéseket rögzítse. Valahol olvastam, hogy
legalább tízezer lépést kell megtenni ahhoz, hogy egészségesek
maradjunk.
Egyik barátom említette, hogy kíváncsi, vajon mennyit mutatna a
számláló, ha egy "köszönetmérőt" viselnénk lépésszámláló helyett. Egy
olyan kis mérőórát, ami a hálánkat méri.
Nagyon fontos, hogy megtanuljunk hálásnak lenni minden helyzetben.
Olyan sok dologért mondhatunk köszönetet, de gyakran túl elfoglaltak
vagyunk, vagy egyszerűen nem vesszük észre a jót magunk körül. A
legtöbbünknek több áldás van az életében, mint amit meg lehetne
számlálni. De ha minden elvész, akkor is megmarad Isten szeretete és a
remény, ami Jézus Krisztus, a Megváltó által lehet a miénk. A
felismerés, hogy Isten kegyelméből örök üdvösségem van, hálaadásra
indít most is.

Imádság: Atyánk, Istenünk, hogyan köszönhetnénk meg mindazt, amit
tettél értünk? Mutasd meg, miképpen élhetünk hálával a szívünkben, és
ez hogyan áradhat ki, érinthet meg másokat. Ámen.

Ma hány áldást tudnék megszámolni?
Bryony Wood (Nottinghamshire, Anglia)

IMÁDKOZZUNK SZERETTEINKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról