Csendes Percek július 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Júl. 1., Sze, 03:41:02 CEST


            2009. július 1. szerda            

Zsolt 116,1-19.

1 Szeretem az URat, mert meghallgatja könyörgésem szavát.
2 Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek.
3 Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem,
nyomorúságban és bánatban vagyok.
4 De az ÚR nevét hívom segítségül: Ó URam, mentsd meg életemet!
5 Kegyelmes és igazságos az ÚR, irgalmas a mi Istenünk.
6 Megőrzi az ÚR az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít.
7 Légy újból nyugodt, lelkem, mert jól bánt veled az ÚR!
8 Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat
az elbukástól,
9 az ÚR színe előtt járhatok az élők földjén.
10 Hittem, ha így szólok is: Igen nyomorult vagyok!
11 Kétségbeesésemben mondtam: Minden ember hazug!
12 Mit fizessek az ÚRnak a sok jóért, amit velem tett?
13 A szabadulásért fölemelem a poharat, és az ÚR nevét hirdetem.
14 Teljesítem az ÚRnak tett fogadalmaimat, egész népe jelenlétében.
15 Drágának tekinti az ÚR híveinek halálát.
16 Ó URam, én a szolgád vagyok, szolgád vagyok, szolgálód fia: levetted
rólam a bilincset.
17 Hálaáldozatot mutatok be neked, és az ÚR nevét hirdetem.
18 Teljesítem az ÚRnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében,
19 az ÚR házának udvaraiban, tebenned, Jeruzsálem! Dicsérjétek az URat!

            AMIRE SZÜKSÉGÜNK VAN
            

Új éneket adott a számba, Istenünk dicséretét. (Zsolt 40,4)

Miután diagnosztizálták nálam a rák egy ritka fajtáját, az
onkológusommal való találkozást megelőzően a betegségről órákig
keresgéltem az Interneten. A beszélgetésünk alatt pedig rengeteg
feljegyzést készítettem a rákról, a kemoterápiáról, az újra előfordulás
esélyeiről. De ezek az információk nem hoztak békét. Egyrészről
rettegtem a kemoterápiától, másrészről megbénított a gondolat, hogy
kiújulhat a betegség. A szomorúság lett úrrá még az életem legboldogabb
eseményein is.
Isten válaszolt a gyógyulásért mondott imáimra: egy egész sereg angyalt
küldött. A tőlem sokkal súlyosabb rákos betegek tettek tanúbizonyságot
hitükről és örömteli életükről. Barátok és a család imádkozott értem.
Keresztyén rákos betegek által írt könyvek az én félelmeimet
szólaltatták meg. A zsoltárok nyugtattak meg, és olyan bibliai hősök,
mint Dániel, Péter, István és Pál. A legnagyobb hőst, Krisztust kezdtem
megtapasztalni, aki végig mellettem állt, és meggyógyított.
A kezelésem befejeződött, és ma csodálatosan életerős vagyok. A
legmélyebb vágyam a teljes gyógyulásom volt. De helyette Krisztus a
lelkemet gyógyította meg, melyben a kétség és a félelem helyét átvette
a bizalom és a béke.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy teljességet hozol az
életünkbe, és a testi gyógyulást is meg tudod adni. Köszönet a hűséges
angyalaidért, akik a legnehezebb időkben is az öröm lehetőségéről
tanúskodnak. Ámen.

Akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14,8)
Lottie Guttry (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A KEZELÉS ALATT ÁLLÓ RÁKOS BETEGEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról