Csendes Percek február 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Feb. 23., H, 03:41:02 CET


            2009. február 23. hétfő            

2Kor 5,14-21.

14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy
ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért halt
meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem
annak, aki értük meghalt és feltámadt.
16 Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha
ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. 17
Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme:
új jött létre. 18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket
önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy
nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
20 Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk:
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! 21 Mert azt, aki nem
ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

               ÚJ ÉLET
                

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme:
új jött létre. (2Kor 5,17)

Egy középiskolában tanítottam. Minél keményebben dolgoztam, annál
inkább éreztem alkalmatlanságomat. Állandóan az üresség érzése gyötört,
depresszióban szenvedtem. Nem látva semmi értelmét az életemnek,
megpróbáltam öngyilkos lenni.
A szüleim kétségbeesésükben az egyházhoz fordultak segítségért,
könyörögve, hogy szabadítsanak meg ebből. Amikor elmentem a templomba,
akkor találkoztam először a Bibliával. A Szentírás olvasása közben
fedeztem fel, hogy a bűn nem más, mint Isten létének figyelmen kívül
hagyása; a saját erőlködésünk szerint való élet, aminek a vége halál.
Ez volt az én élettörténetem is. Amikor elfogadtam Krisztust, aki
meghalt és feltámadott a bűneimért, teljesen megváltoztam.
Később csatlakoztam a gyülekezet munkatársi köréhez. Most a
zeneszolgálatot, mint Istentől kapott ajándékot használom, és
bizonyságot teszek mindarról, amit az Úr végzett az életemben. Többen
elmondták, hogy a zenémen keresztül mindent felülmúló reménységet
nyertek.
Én a halált próbáltam választani, Krisztus azonban engem választott, és
újjáteremtett, az ő országa követévé tett, hogy a világban tanúskodjak
az élő és munkálkodó Úrról.

Imádság: Drága Istenem, formálj át, és tégy szereteted követévé. Jézus
nevében. Ámen.

Isten mindig az élet oldalán áll.
Yu Nagamine (Yamagata, Japán)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK MAGUKBAN ÖNGYILKOSSÁGOT FONTOLGATNAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról