Csendes Percek február 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Feb. 19., Cs, 03:41:02 CET


           2009. február 19. csütörtök           

1Móz 1,1-23.

1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. 2 A föld még
kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke
lebegett a vizek fölött. 3 Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság!
És lett világosság. 4 Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta
tehát Isten a világosságot a sötétségtől. 5 És elnevezte Isten a
világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett
este, és lett reggel: első nap. 6 Azután ezt mondta Isten: Legyen
boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. 7
Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt
levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. 8 Azután
elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel:
második nap. 9 Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt
levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt.
10 Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket
pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó. 11 Azután ezt
mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füvet, amely magvakat hoz,
gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben
magva lesz a földön. És úgy történt. 12 Hajtott tehát a föld
növényeket: füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és
gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van.
És látta Isten, hogy ez jó. 13 Így lett este, és lett reggel: harmadik
nap. 14 Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton,
hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek
az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. 15 Legyenek ezek világító
testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. 16
Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító
testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy
uralkodjék éjszaka; meg a csillagokat. 17 Az égboltra helyezte őket
Isten, hogy világítsanak a földre, 18 és uralkodjanak nappal meg
éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten,
hogy ez jó. 19 Így lett este, és lett reggel: negyedik nap.
20 Azután ezt mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élőlények
nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. 21
És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő
különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És
látta Isten, hogy ez jó. 22 Azután megáldotta őket Isten:
Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét; a madár
is sokasodjék a földön! 23 Így lett este, és lett reggel: ötödik nap.

             KÜLÖNLEGES AJÁNDÉK
             

Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt
készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta
Isten a Lélek által. (1Kor 2,9-10)

60. születésnapján édesapámat tortával vártuk. Fiammal magunk
készítette díszítést tettünk rá. Középre helyeztünk egy kicsi Bibliát,
ez jelképezte apám Isten iránti szeretetét. Apám börtönökbe látogat,
örömére szolgál, hogy átadja hitét a foglyoknak, Bibliát oszt szét
köztük. A tortára tettünk egy miniatűr biliárdasztalt labdákkal és
dákókkal, egy kis motorcsónakot, egy kék teherautót, egy barna
hintaszéket - ezek apa munkájának és kedvteléseinek jelképei voltak. 14
év telt el e születésnap óta. A tortára már sem apa, sem a fiam nem
emlékszik. Én emlékszem, mert én terveztem, és szeretetből
ajándékoztam.
Hasonlóképpen Isten is az emberiség iránt érzett szeretetből, ajándékul
tervezte és teremtette meg a Földet. Az idők során Isten eredeti tervei
feledésbe merültek, de az Úr Igéjének tanulmányozása segíthet, hogy
ismét megismerjük valódi szándékait a kapcsolatokról és a világról.
A Biblia útmutatást ad a szeretetteljes kapcsolatokról, segít, hogy
olyanokká váljunk, amilyennek az Úr szánt bennünket. Ha az Ige szerint
élünk, megvalósítjuk az ő eredeti terveit.

Imádság: Teremtő Isten, segíts megérteni szándékaidat a világról és
rólunk. Ámen.

Isten jobbat szán nekünk, mint amit kívánni tudnánk.
Beth Johnson (Victoria, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK MA VAN A SZÜLETÉSNAPJUK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról