Csendes Percek február 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Feb. 9., H, 03:41:01 CET


            2009. február 9. hétfő            

Kol 3,12-17.

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és
szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget,
türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha
valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott
nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a
szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus
békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy
testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek
gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek
egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással
énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy
cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya
Istennek őáltala.

             TÖKÉLETES PÉLDA
              

Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy
tegyetek. (Jn 13,15)

Az unokaöcsém első születésnapján történt. Az anyukája egy új
homokozóba ültette, ahol először érezte a hűvös homokot a lábujjai
között. Ahogy rábámult a még soha nem látott játék szerszámokra, elé
tettem egy kis sárga vödröt, felvettem egy piros ásót, és tettem egy
lapát homokot a vödörbe.
Elkezdte utánozni a mozdulataimat. Szaggatott mozdulatokkal - melyek
még nem kifinomultak - motorikusan lapátolta a homokot a vödörbe, ahogy
tőlem látta. Ebben a pillanatban rájöttem, keresztyénként milyen
fontosak a tetteink. Mindennapi cselekedeteink során bemutatjuk Isten
munkáját, s ez a legegyszerűbb, ugyanakkor a legjelentősebb módja
annak, hogy - élethelyzetünktől függetlenül - Krisztus felé
irányíthatunk másokat.
Isten nem hagyott minket egyedül ezzel a nagy felelősséggel. Ő maga
adta nekünk a tökéletes példát Jézusban, őt követhetjük. Isten velünk
van. Imádkozhatunk erőért és vezetésért, hogy szeretni tudjuk azokat,
akiket mindennapjaink elénk hoznak, és törődni tudjunk velük. Ezáltal
Isten ránk adott áldása kiterjed másokra is, s így ők is megismerhetik
az Úr szeretetét.

Imádság: Drága Istenünk, erősíts és vezess ma is minket. Hadd legyenek
gondolataink, szavaink és tetteink a te szereteted kifejezői. Ámen.

Hogyan teszek bizonyságot Isten iránti szeretetemről?
Paula Scott (New York, USA)

IMÁDKOZZUNK A KISGYERMEKEKKEL FOGLALKOZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról