Csendes Percek február 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Feb. 4., Sze, 03:41:01 CET


            2009. február 4. szerda            

Mt 25,31-46.

Jézus mondja: 31 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és
vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32
Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól,
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb
keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így
szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény
voltam, és befogadtatok, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg
voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni,
hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38
Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek,
hogy felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
elmentünk volna hozzád? 40 A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg." 41 "Akkor szól a bal keze felől
állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak
elkészített örök tűzre. 42 Mert éheztem, és nem adtatok ennem,
szomjaztam, és nem adtatok innom, 43 jövevény voltam, és nem fogadtatok
be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben
voltam, és nem látogattatok meg. 44 Akkor ezek is így válaszolnak neki:
Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy
mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45
Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg
ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. 46 És ezek
elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."

            A MEGFELELŐ MEGOLDÁS
            

Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek,
hogy felruháztunk volna? (Mt 25,38)

Kétszáz esztendős városi gyülekezetünk folytonos dilemmában van: vajon
milyen viselkedést vár tőlünk Isten az olyan nincstelen, hontalan
emberekkel szemben, akik hét közben odalátogatnak, és a vasárnapi
istentiszteletre is járnak hozzánk.
Eddie, egy hajléktalan és alkoholista férfi, hetek óta rendszeresen
megjelenik a vasárnapi istentiszteleten. Nem tudunk mit kezdeni ezzel a
helyzettel: hogyan bánjunk vele, aki alkoholszagot áraszt, de bejött
Isten házába, hogy velünk imádkozzon. Eddie-t Krisztus szeretetével
fogadjuk? Vagy valami mást kellene tennünk amiatt, hogy Eddie jelenléte
zavarhatja gyülekezetünk látogatóit, akik esetleg ezután nem jönnek el
az istentiszteletre? Ez a helyzet nagy terhet ró vállamra. A gyülekezet
laikus vezetőjeként azt hiszem, a mi felelősségünk, hogy megtaláljuk a
megfelelő megoldást. De mi a megfelelő megoldás?
Mit tenne Jézus egy ilyen helyzetben? Azt gondolom, üdvözölné ezt a
problémás embert, akár hetvenhét vasárnapon is, majd felém fordulva
megnyugtatna, hogy engem, szegény vétekkel terhelt bűnöst, éppúgy
szeret, mint Eddie-t. (Mt 18,22)
Minden napon imádkozom, hogy a Szentlélek adjon útmutatást, hogy
mindenkivel a megfelelő módon cselekedjünk.

Imádság: Istenünk, segíts törődnünk azokkal is, akiket nehezen tudunk
szeretni! Ámen.

Jézus elküldene valakit a templomból?
John Alfred Hill (Maryland, USA)

IMÁDKOZZUNK A BELVÁROSI TEMPLOMOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról