Csendes Percek december 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Dec. 28., H, 03:41:02 CET


            2009. december 28. hétfő            

Ézs 49,13-18.

13 Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, törjetek ki ujjongásba, hegyek!
Mert megszánta népét az ÚR, és könyörül a nyomorultakon.
14 De Sion ezt mondta: Elhagyott engem az ÚR, megfeledkezett rólam az
én Uram!
15 Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe
gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad!
16 Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid.
17 Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak
belőled.
18 Emeld föl a tekintetedet és nézz körül: mind összegyűltek, eljöttek
hozzád. Életemre mondom - így szól az ÚR -, hogy ékszerként veszed föl
valamennyit, magadra aggatod őket, mint egy menyasszony!

              BŐVELKEDŐ ÉLET
              

Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. (Jn 10,10)

A csomagok mind kibontva, a finom ételek elfogytak, az egész ház egy
nagy felfordulás, a gyerekek elmentek. Miután heteket töltöttem a
karácsonyi készülődéssel, nem is tudtam, mihez kezdjek most, amikor a
házam üres, és minden csendes. Özvegyként még csak ez volt a harmadik
karácsonyom. Meg kell tanulnom még, hogyan kezeljem a bennem lévő
üresség érzését. Megpróbálok ellenállni, hogy ne csússzak bele a
szomorúságba és az önsajnálatba, bár szívem erősen hajlana rá.
Hirtelen egy ismerős hangot hallok bensőmben, annak a valakinek a
hangját, aki a kegyelem heteivel ajándékozott meg. Most ez a hang
gyengéden azt súgja: "Azért jöttem, hogy bővelkedő életed legyen".
Emberi természetem azonnal vitába száll: Mi lehet több, mint egy
családdal teli ház? Mielőtt még befejezhetném a gondolatomat, Isten
válasza rögtön megérkezik. "A velem megtöltekezett szív nagyobb
bőségben él."
A családi együttlét természetesen örömet jelent, de rájöttem, hogy az
Istennel töltött idő ad tartós örömöt. Szomorúságom és önsajnálatom
múlóban, a magányosság érzése halványul bennem. Nincs időm ilyen
érzésekre. Kész vagyok igazán bővelkedő életet élni.

Imádság: Istenünk, köszönjük az üdvösség csodálatos ajándékát és a
bővelkedő életet. Ámen.

Az Isten által felkínált bővelkedő élet a legnagyobb űrt is be tudja
tölteni.
Laura L. Bradford (Washington, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÜNNEP UTÁN LEHANGOLT EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról