Csendes Percek december 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Dec. 25., P, 03:41:02 CET


           2009. december 25. péntek            

Lk 2,1-20.

1 Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet
adott ki: írják össze az egész földet. 2 Ez az első összeírás akkor
történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. 3 Elment tehát
mindenki a maga városába, hogy összeírják. 4 Felment József is a
galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek
neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5 hogy
összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6
És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7 és
megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a
szálláson nem volt számukra hely. 8 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken
a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9 És az Úr
angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy
félelem vett erőt rajtuk. 10 Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne
féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép
öröme lesz: 11 Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a
Dávid városában. 12 A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy
kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." 13 És hirtelen
mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az
Istent, és ezt mondták: 14 "Dicsőség a magasságban Istennek, és a
földön békesség, és az emberekhez jóakarat." 15 Miután elmentek tőlük
az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el
egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről
üzent nekünk az Úr." 16 Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát,
Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. 17 Amikor meglátták,
elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, 18 és
mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak
nekik. 19 Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a
szívében. 20 A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva
az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő
megüzente nekik.

             GYERMEK SZÜLETETT
             

(Mária) megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette,
mivel a szálláson nem volt számukra hely. (Lk 2,7)

Egy túlzsúfolt vonaton, elképzelhetetlen koszban és sötétben feküdt egy
vajúdó nő. Mivel orvos vagyok, tudtam segíteni neki. Egy szűk ablakon
keresztül sikerült elérnem az asszonyt. Egy pillanatra elcsendesedtem,
segítségért és vezetésért imádkoztam ebben a lehetetlen helyzetben. A
gyerek farfekvésű volt; az anya fiatal és törékeny. A körülötte lévő
hely majdnem arra is kevés volt, hogy mozogni tudjak. De néhány perc
múlva a gyermek megszületett. Micsoda öröm! Gyermek született! A
vagonban mindenki ujjongva énekelni kezdett az örömtől, afrikai módon
ünnepelve a gyermek születését.
Azon az éjszakán, amikor Jézus megszületett Betlehemben, Mária
"bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt
számukra hely". Amikor Jézus megszületett, a mennyei seregek sokasága
köszöntötte őt az angyalokkal, dicsőítve az Istent. Ennek a gyermeknek
a születése örömüzenet volt az egész világ számára.
A karácsony alkalmat kínál számunkra, hogy engedjük Jézust megszületni
életünkben. Azután Isten őbenne minden napon életet, örömöt és
békességet fog ajándékozni számunkra.

Imádság: Köszönjük neked Istenünk, Fiadnak és Királyunknak, Jézus
Krisztusnak az életét. Ámen.

Krisztus megszülethet bennünk is ezen a karácsonyon.
Charlotte Mande Kasongo-Lenge (Fokváros, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK AZ ORVOSI SEGÍTSÉG NÉLKÜLI TERHES NŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról