Csendes Percek december 16.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Dec. 16., Sze, 03:41:01 CET


           2009. december 16. szerda            

Mt 25,34-40.

Jézus példázata: 34 "Akkor így szól a király a jobb keze felől
állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta
számotokra elkészített országot. 35 Mert éheztem, és ennem adtatok,
szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36
mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok,
börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37 Akkor így válaszolnak neki
az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna,
vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38 Mikor láttunk jövevénynek,
hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39
Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40 A
király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek
ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek
meg."

             AHOL ISTEN OTT VAN
             

Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem
azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.
(Lk 5,31-32)

Az intézetnek nagyon rossz híre van. Néha-néha a rendőrség megrohamozza
az épületet, és az újságban gyakran olvashatunk letartóztatásokról.
Soha egy tiszteletreméltó személy sem megy arra a környékre, este pedig
senkinek sem tanácsos még az ajtó előtt sem elmenni.
Egyszer fényes nappal arra jártam az út másik oldalán, és hirtelen
felnéztem. Észrevettem, hogy a ház tetején, a kémény tövében burjánzott
egy zöld növény, gyönyörű sötét piros virággal. Nyilván volt ott egy
kis termőtalaj, és Isten, minden jó teremtője kicsinosította ezt a
helyet a természet szépségének egy élő bizonyítékával.
Elgondolkoztam arról, hogy hol is van Isten tulajdonképpen. Talán olyan
helyeken is, amelyeket elkerülünk, mert nem akarjuk beszennyezni
magunkat. De Istennek nincsenek ilyen fenntartásai. Ott van a
hajléktalan mellett a keserű, hideg éjszakákban, a rabok mellett
magányos cellájukban és a drogfüggők mellett is függőségükben. Egy
biztos, ahol Isten ott van, nekünk is ott kellene lennünk.

Imádság: Urunk, segíts elmennünk oda, ahová küldeni szeretnél minket,
és beszélnünk azokkal, akikkel te szeretnéd, hogy beszéljünk. Ámen.

Isten olyan helyeken is munkálkodik, ahová én soha nem mennék.
Carol Purves (Cumbria, Anglia)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET ELÉRHETETLENNEK VÉLÜNK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról